“สงฆ์มอญ” ประเทศเมียนมา เคาะประตูบ้านแจกอาหารประชาชนเยียวยาภัยโควิด-19

วันที่ 15 ก.ค.64  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก และอัพเดทจำนวนผู้ติดเชื้อ172,934,041 ผู้เสียชีวิต3,718,108,ในขณะที่ประเทศเมียนมาร์ แม้จะสถานการณ์การประท้วงของประชาชนบางรัฐอาจจะคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่สถานการณ์โควิด กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้เสียชีวิตลงแล้วไม่ต่ำกว่า 4,000 พันราย จำนวนผู้ติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่รัฐมอญ ประเทศเมียนมา

สถานการณ์ตอนนี้กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อการรองรับในการรักษา แรงงานหรือคนท้องถิ่นกลับมาต้องกักตัว 21 วัน  นอกหมู่บ้านที่ผู้นำชุมชนจัดเอาไว้ โดยญาติต้องรับผิดชอบเรื่องอาหารเอง มีชุมชนหมู่บ้านหลายแห่งปิดตัวหมู่บ้าน มีการเฝ้ายามป้องกันคนเข้าออก หากเป็นคนในท้อ ในขณะที่หลายวัด หลายชุมชนมีการระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ถังออกซิเจน เพื่อออกไปช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนต้องปิดการเรียน มีวัดและพระภิกษุหลายวัดระดมทุนและแจกจ่ายอาหารตามบ้านของประชาชนที่ติดเชื้อโควิด

พระอาจารย์เขมา ผอ.มหาวิทยาลัยรามัญรัฎฐะ แห่งคณะสงฆ์มอญ เปิดเผยว่า ตอนนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กระจายอย่างรวดเร็ว ประชาชนเดือดร้อนมาก โรงพยาบาลเตียงรองรับไม่เพียงพอ ประชาชนต้องพึ่งตนเอง ในขณะที่ตอนนี้คณะสงฆ์ต้องระดมทุนออกไปแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนตามบ้าน ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะช่วยเหลือชาวบ้านด้วย

Leave a Reply