อบต.คลองสามร่วมกับวัดพระธรรมกายและภาคีฯ จัดทำบุญตักบาตรพระ 1,091 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

อบต.คลองสามร่วมกับวัดพระธรรมกายและภาคีฯ จัดทำบุญตักบาตรพระ 1,091 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดจัมโบ้ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดให้มี “งานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,091 รูป กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูจิตใจ มหาสังฆทานใหญ่เสริมสิริมงคลชีวิต บูชาพระคุณมารดาผู้มีพระคุณ ส่งแรงใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ” โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และมี ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เป็นประธานฆราวาส ท่ามกลางคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลคลองสาม และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานบุญมหากุศลโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการดำเนินงานโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้ประสานความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นิติบุคคล รวมทั้งพุทธศาสนิกชนเจ้าภาพผู้ใจบุญผู้มีจิตเปี่ยมกุศล และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงานบุญพิธีฯ จากตลาดจัมโบ้

สำหรับงานทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์ 1,091 รูป ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอริยประเพณีการทำบุญตักบาตร ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูจิตใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยการทำบุญตำบลเพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิต เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อ แม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา รวมถึงได้สร้างบุญร่วมกัน ทำความดีเป็นกตัญญูบูชาแด่แม่และผู้มีพระคุณ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการทำบุญตักบาตรฯ ส่วนหนึ่งได้ถวายแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มารับบิณฑบาต และข้าวสารอาหารแห้งพร้อมปัจจัยไทยธรรม อีกส่วนหนึ่งที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ได้มีการส่งมอบถวายเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงประสบภัยความไม่สงบอยู่ เป็นการช่วยจุดประกายให้พุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศ เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเกิดความหวงแหนที่จะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้คู่ชาติไทยตลอดไปอีกด้วย

Leave a Reply