ดร.มหานิยมปลื้ม! สภาฯตั้งอนุกมธ.ถกงบฯจัดตั้ง “ธนาคารพุทธ” คนดังแวดวงพุทธเข้าร่วมเพียบ

วันนี้ วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ที่ห้องยื่นคำร้องเรียนรัฐสภา ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….ว่า ตอนนี้มีความคืบหน้าไปมาก และได้รับความร่วมมือจากพลังพุทธศาสนิกชนทุกฝ่ายสนับสนุนอยากเห็นธนาคารพุทธที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยามทุกข์ยากแท้จริง

ขณะนี้ได้รับการพิจารณาจากดร.ไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดำเนินการพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา ในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร และมีคำสั่งนัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30น. ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา มีโดยมีรายนามดังนี้

Leave a Reply