สมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมพระเมตตาธีโร ถวายเครื่องอุปโภคบริโภค 500 ชุดอนุเคราะห์พระเณรอีสานน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เมตตาให้พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน, พระ พล.ต.อ. ดร.วิระชัย เมตฺตาธีโร และคณะ เป็นผู้แทนพระครูวินัยธรกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ พร้อมคณะศิษย์ ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน ๕๐๐ ชุด เพื่อถวายพระภิกษุสามเณรวัดที่ประสบอุทกภัยและร่วมส่งต่อกำลังใจแก่ประชาชน ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุททกภัยด้วย

ขณะเดียวกันคณะสงฆ์และพุทธบริษัทญาติโยมอุบาสก-อุบาสิกา 2 ตำบล คือ ตำบลนิคมพัฒนา-ศรีตระกูล ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมีข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มเป็นต้น(ข้าวสาร 12 ถุง,อาหารแห้ง 10 ถุง,น้ำดื่มถ้วยแก้ว 4 ลัง,น้ำขวด 8 แพ็ค) พร้อมด้วยปัจจัยจำนวน 4,430 (+ 2,500)บาทมอบไว้ให้ทางการคณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ เพื่อส่งมอบให้ทางการคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับช่วงดำเนินการจัดส่งมอบช่วยเหลือวัด-พระสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษจำนวนมากหลายอำเภอที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยครั้งนี้ โดยได้มอบถวายผ่านท่านพระครูสุตธรรมวิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ ฝ่ายสาธารณูปการ ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดีและSomsak Sirivaddhano

 

Leave a Reply