“กมธ.ศาสนาฯสภาฯ” ติดตามตั้ง “ม.พุทธศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน-วัดพระครูบาบุญชุ่ม”

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายสุชาติ อุตสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคนที่สาม น.ส.ละออง ติยะไพรัช นายชวน ชูจันทร์ ที่ปรึกษา นางสมหญิง บัวบุตรเลขานุการ นายทองแดง เบ็ญจปัก โฆษกคณะ อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา และเจ้าหร้าที่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย โดยการเยี่ยมวัดโปงอ้อซึ่งพระสงฆ์และชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นร้องเรียนเกี่ยวกับการขอวิสุงคามสีมา

หลังจากนั้นเดินทางมาร่วมประชุม ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันกับพระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี) และส่วนราชการมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ในการตั้งวัดและมหาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ และติดตามความคืบหน้าการตั้งวัดพระธาตุดอยเจดีย์ วัดพระครูบาบุญชุ่ม ญาณวโรที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

Leave a Reply