“กัดไม่ปล่อย” กมธ.ศาสนาฯ ร่วมพิจารณาปมงบค่าตอบแทนโรงเรียนพระปริยัติธรรมล้าช้า

เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 น. ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล นำคณะทำงานผู้แทนจากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาติดตามการขอรับงบประมาณงบกลาง เพื่อสนับสนุนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมี พระเทพเวที ที่ปรึกษาคณะทำงาน พระราชวัชราภรณ์ ประธานประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในฐานะคณะทำงาน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการเขตการศึกษาพระปริติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล เปิดเผยหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า “วันนี้การพูดคุยเป็นไปด้วยดี สำนักงบประมาณแจ้งว่าจัดสรรงบไว้แล้ว 506,118,600 ล้านบาท และขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการ 3 เรื่องใหญ่ เรื่องแรก มีย่อย 11 ข้อ เช่น  หลักสูตรการสอน การรับรองหลักสูตร ,รับรองผู้จบการศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา ,การจัดทำมาตรฐานการศึกษา เป็นต้น     ประการที่สอง เรื่องอัตราเงินเดือนและจำนวนผู้รับ ซึ่งในปี 2555 สำนักงบประมาณระบุว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีบุคลากรแค่ 1,600 คน แต่ปัจจุบันมีถึง 4,282 ตรงนี้ต้องไปเคลียร์ให้ชัดเรื่องจำนวนคนและอัตราเงินเดือน ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ต้องให้บอร์ดคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป.) รับรองก่อนแล้วจึงจะดำเนินการ ต่อไป สำหรับบอร์ดชุดนี้เดิมเรามีอดีตสมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานบอร์ด ซึ่งวันนี้พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 ที่ปรึกษาคณะทำงานแจ้งที่ประชุมว่าหลังปีใหม่ไม่เกินวันที่ 15 มกราคม เราจะได้บอร์ดชุดใหม่ และหลังจากนั้นคาดว่าไม่น่าสิ้นมกราคมปี 2566 ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวคงเรียบร้อย และ ประการที่สาม อันนี้เป็นหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยตรงตรง คือ สำนักงานประมาณขอให้ พศ.ไปศึกษาดูรายละเอียดระเบียบการใช้งบกลางปี 2562 เพื่อจะได้มิให้ผิดพลาดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน..”

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้เวลา กมธ.ศาสนาลงพื้นที่มักจะมีพระคุณเจ้าถามอยู่เสมอว่า เมื่อคณะสงฆ์เรามี พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมแบบนี้แล้วสามารถตั้งโรงเรียนพระปริยัติเพื่อของบประมาณสนับสนุนได้เลยหรือไม่ ขอกราบเรียนว่า ตอนนี้ยังตั้งไม่ได้ ต้องรอให้ระเบียบใหม่ประกาศออกมาเสียก่อน ตอนนี้ระเบียบเท่าที่ทราบผู้เกี่ยวข้องร่างไว้เรียบร้อยแล้ว ต้องให้บอร์คคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป.) ชุดใหม่รับรองก่อนเช่นกัน    เมื่อบอร์ดรับรองและประกาศแล้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมใหม่จึงแต่งตั้งได้ ตอนนี้ขอให้วัดที่จะตั้งเตรียมความพร้อมไว้ก่อน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับคณะสงฆ์ไทยเท่าที่คุยกับพระเทพเวที ซึ่งท่านทำ พ.ร.บ.นี้มาตั้งแต่ต้นบอกว่า เป็น พ.ร.บ.ประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทย อาจติดขัดบ้าง แต่ไม่มีปัญหา หากชาวพุทธเราช่วยเหลือกันแบบวันนี้พระพุทธศาสนาเรามีหวังแน่ โดยเฉพาะ กมธ.ศาสนาเราทำเต็มที่ ทุกคนเมื่อมายืนอยู่ตรงนี้รับใช้พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์อย่างเต็มความสามารถ..”

 

 

Leave a Reply