พช. จับมือสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ปฏิบัติบูชาถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

 วันที่ 10 สิงหาคม 2564   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High flow oxygen therapy) จำนวน 2 เครื่อง ชุดป้องกันแบบใช้แล้วทิ้ง Free Size (PPE) จำนวน 143 ชุด รถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 4 คัน ถุงเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 2,400 คู่ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 42 เครื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยมี นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และนายแพทย์สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ในการนี้ คณะกรรมการสภาสมาคมสตรีฯ นายอาทร  พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรม นายสุธีธ์ มั่งมี เลขานุการกรม (พช.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีด้วย  ณ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ ฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน จนทำให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ทรงอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้นำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันอยู่ มาพัฒนาเป็นอาชีพให้เกิดรายได้แก่ราษฎร ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ เพื่อทำการฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎร อีกทั้งยังมีพระประสงค์ เพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ยึดหลักแนวทางของสมเด็จพระพันปีหลวง ในการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลจัดทำโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ One Tambon One Product (OTOP) และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะผ้าไทย อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทสตรีไทยให้ขึ้นมาเป็นผู้นำในสังคมไทย ทั้งในรูปแบบผ่านองค์กรสมาคมต่างๆ โดยเฉพาะสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และอีกหลายรูปแบบ

 ดังนั้น ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษาของพระองค์ท่าน จึงขอเรียนเชิญชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ช่วยกันทำความดีเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเป็นร่มโพธิ์ทองของพวกเราชาวไทยไปนานแสนนาน โดยพร้อมเพรียงกัน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

Leave a Reply