ชื่นชมคณะสงฆ์เขตบางกะปิ..แก้ปัญหาพระ “ยืน-ปักหลัก” รับบาตรทันที หลังได้รับร้องเรียน!!

วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 พระครูอุดมพัฒนาคุณ เจ้าอาวาสวัดพระไกรสีห์ (น้อย) ในฐานะเจ้าคณะเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านเวปไซต์ข่าว “Thebudh“ว่า ที่ ตลาดนครไทย ลาดพร้าวซอย 101 มีพระภิกษุจำนวน 3 รูป จับจองพื้นที่ในตลาด แล้วนั่งรอคนมาทำบุญ ไม่รับข้าวใส่บาตรจะรับแต่เงิน ถ้าจะใส่ข้าวต้องจัดเป็นถุงสำเร็จ แล้วจะมีถุงปุ๋ยมารับแยกประเภทของคนใส่บาตร  หลังทราบเรื่องจึงได้สั่งการให้พระวินยาธิการเขตบางกะปิ , เลขาฯเขตบางกะปิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ และ กอ.รมน. ได้ลงพื้นที่ตรวจตามเรื่องที่ได้รับร้องเรียนมา พบว่า มีพระบิณฑบาต กระทำผิด ฐาน ยืน-นั่งปักหลักบิณฑบาต 3 รูป จริง จึงได้นำตัวไปสอบสวน ที่ วัดศรีบุญเรือง รามคำแหง 107 โดยมีเจ้าคณะแขวงบางกะปิ ซึ่งได้รับมอบหมาย จาก พระครูอุดมพัฒนาคุณ เจ้าคณะเขตบางกะปิ ดำเนินการสอบสวน

จากการสอบสวนทราบว่าเป็น “พระภิกษุจริง” จำพรรษาอยู่ในวัด…….ภายในเขตบางกะปิ ในลาดพร้าวซอย 101 ทั้ง 3 รูป จึงได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดดังกล่าวมาร่วมสอบสวน เพื่อวินิจฉัยตัดสินลงโทษ และดำเนินการจดบันทึกถ้อยคำรายงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ต่อไป

Leave a Reply