“แพรรี่” สอน อยากปลดหนี้ ต้องทำงาน หลังมีการสร้าง“ พระปางปลดหนี้”

วันนี้ 25 ม.ค. 2567  “แพรรี่”  หรือ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอพูดถึงประเด็นคนแห่กราบไหว้พระปางปลดหนี้ ผ่านเพจของตัวเอง โดยได้ระบุว่า

“ล่าสุดเห็นพระพุทธรูปปางปลดหนี้ ของอาจารย์ท่านหนึ่ง ปรากฎว่าคนแห่ไปไหว้เยอะมาก ไม่ได้ไหว้ เพราะเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้า แต่ไหว้เพราะชื่อรุ่นที่เรียก  ถ้าอยากหมดหนี้ก็ไปทำงาน เก็บเงินใช้หนี้ก็หมด ไม่ใช่ไหว้พระ ไม่มีพระรูปไหนช่วยได้ พระไม่มีเงิน พระพุทธเจ้าตอนพระองค์บวชได้ทิ้งสมบัติไปหมด เหมือนท่านถมน้ำลายทิ้ง ขนาดพระราหุลขอยังไม่ได้โภคสมบัติเลย แต่พระองค์จับบวชเณร ให้อริยทรัพย์ที่มั่นคง ติดตัวเป็นพระอรหันต์ ให้หมดกิเลส ถ้าให้โภคทรัพย์ใช้ไม่ดีเดี๋ยวก็หมด แล้วเราเป็นใครจะไปขอหลวงพ่อรุ่นปลดหนี้

ถ้าพระพุทธรูปพูดได้ ท่านคงบอกกลับไปทำงาน ตั้งใจทำงาน เก็บเงิน แบ่งส่วนหนึ่งไว้กินไว้ใช้ ส่วนหนึ่งทยอยจ่ายหนี้ ใช้หนี้เก่าไม่สร้างหนี้ใหม่ ยังไงหนี้ก็หมด ไม่ใช่หนี้เก่ายังไม่ใช้ หนี้ใหม่ก่อเรื่อยๆ ทุกวัน 10 พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ จะพระปางปลดหนี้ ปลดสินอะไร คนเราถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนก็ไม่ต้องสนใจแล้ว วันๆ เอาแต่ก่อหนี้สร้างหนี้ จะแก้หนี้ก็ไปไหว้พระ ก็ขัดกับหลักเหตุปัจจัย ไม่ถูกตามหลักอริยสัจ ทุกข์ใดใครก่อ คนนั้นก็ต้องแก้

ใครจะไปช่วยได้ หนี้คุณยืมก็ต้องใช้ ใครจะไปใช้แทน พระพุทธเจ้าไม่มีทรัพย์แล้ว จะเอาทรัพย์ไหนมาอวยพรให้ ไม่มีคำสอนในศาสนาไหน พระมาใช้หนี้ให้ฆราวาส อย่าไปไหว้กัน ไม่มีพระพุทธรูปปางไหนปลดหนี้ให้ได้ ไม่อยากเป็นทุกข์ก็ก่อหนี้ให้น้อย ก่อหนี้เฉพาะเรื่องที่จำเป็นที่สุด ก่อหนี้อันไหนใช้อันนั้นก่อน อย่าก่อหนี้ไปเรื่อย บางคนก่อหนี้เหมือนมีสิบมือ เดือนหนึ่งทำงานได้หลักหมื่น ก่อหนี้หลักแสนหลักล้าน เมื่อไหร่จะใช้หนี้หมด ก่อเดียวที่ควรจะก่อ คือ ก่อร่างสร้างตัว ไม่ใช่ก่อหนี้ก่อสิน

ก่อให้น้อยจะได้ไม่ต้องลำบากพระ และทำเหมือนรู้ยุคนี้คนเป็นหนี้สินเยอะ ก็สร้างให้กราบไหว้ ถ้าขอกำลังใจ ขอความเข็มแข็ง ขอสติปัญญาจากพระได้ แต่กลับบ้านก็ต้องจัดการตัวเองทั้งนั้น ไม่มีพระองค์ไหนตามเรากลับบ้านมา พระประธานอยู่ในโบสถ์ วิหาร วัด ท่านให้ได้อย่างมากธรรมะ แง่คิด ปฏิบัติตามธรรมะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยวเท่านั้น”

 

 

ที่มา : ผู้จัดการ

Leave a Reply