มท.ปลื้ม!ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 6 เดือนยอดทะลุ 1,200 ล้าน

มท.1 เปิดงาน มหกรรมความสำเร็จโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชู “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” 6 เดือน ยอดรายได้ทะลุ 1,200 ล้านบาท ช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำสังคม

เมื่อเวลา 24 พ.ย. เวลา 14.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมความสำเร็จโครงการไทยนิยม ยั่งยืน “การจัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้าน ฉันไปแล้วจะรู้..อยู่แล้วจะรัก” โดยมี นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

พล.อ. อนุพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับผลงานความสำเร็จของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล โดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินมาตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา มีชุมชน/หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวน 3,273 หมู่บ้าน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้มากถึง 32,811  ผลิตภัณฑ์ มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในชุมชนมากกว่า 1.2 ล้านคน ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,267 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่รับผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น โฮมสเตย์ ลานกางเต็นท์ โรงแรม กลุ่มผู้ประกอบอาหาร/ร้านอาหาร แผงจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายได้ และที่สำคัญประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เกิดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ กลับมาทำงานที่บ้านเกิดและสร้างความสุขให้แก่ชุมชน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 6 เดือนที่ผ่านมามีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชุมชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าอีกทั้งยังทำให้เกิดความรักสามัคคีขึ้นในชุมชน ตลอดจนเกิดสำนึกรักบ้านเกิดและร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนต่อไปซึ่งความสำเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ สอดรับตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในประเทศ ตามแนวคิด ที่จะเชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน กับการท่องเที่ยว ให้เกิดการพัฒนาและกระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวเมืองหลักไปสู่เมืองรอง และมีการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ OTOP จึงเกิดเป็น OTOP นวัตวิถี

 

“ในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน โครงการนี้ให้เกิดผลสำเร็จ และมีส่วนร่วมในการบูรณาการสนับสนุนชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว จากเมืองหลักสู่เมืองรอง สู่ชุมชน อันเป็นการท่องเที่ยวแบบ “แอ่งเล็ก เช็คอิน” ให้เกิดขึ้น เพื่อกระจายรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำในประเทศให้เกิดขึ้นยั่งยืนอย่างแท้จริง โอกาสนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงาน มหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้…อยู่แล้วจะรัก” สัมผัสเสน่ห์ความงดงามของวิถีชีวิตวิถีชุมชนวิถีวัฒนธรรม ซึ่งการจัดงานจะมีถึงวันที่ 26 พ.ย.ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.”รมว.มหาดไทยกล่าว
ด้าน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอเสน่ห์ของชุมชน ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบของการจำลองสภาพชุมชน นิทรรศการมีชีวิต ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชน ประกอบด้วย 1.นิทรรศการจำลองชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ 50 ชุมชน และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด 110 ชุมชน มีกิจกรรมที่เป็นเสน่ห์ของชุมชน กิจกรรมสาธิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดความรู้ต่อผู้เข้าร่วมงาน 2. นิทรรศการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,113 ชุมชน 3.การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ เป็นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ที่เป็นอาหารพื้นถิ่นหารับประทานได้เฉพาะในชุมชนเท่านั้น 4. กิจกรรมนิทรรศการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 5.กิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างสมาคม/ชมรมการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกับผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกัน

 

นอกจากนั้น มี การลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืนแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคี เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมและชมรมการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือ ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ

Leave a Reply