ระวัง !! แก๊งค์หากิน “เร่ขายโล่รางวัล

   โดย..นายสัจจวาที

เดียวนี้ผมเห็นสมาคม มูลนิธิหรือบางทีก็องค์กร ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนทางศาสนานี่แหละ มีการมอบรางวัล  “ประเภทโล่บ้าง ประกาศนียบัตรบ้าง”  ให้กับบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคม เพื่อศาสนา ศิลปวัฒนธรรมหรือบางทีก็เพื่อในด้านอื่น ๆ แล้วแต่ที่กลุ่มนั่น ๆ สร้างรางวัลขึ้นมา  เมื่อได้บุคคลตามเป้าหมาย แล้วก็เชิญบุคคลชั้นสูงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมามอบรางวัล  โดยจะเลือกเช่าสถานที่ตามโรงแรมหรือไม่ก็หน่อยงานราชการเป็นสถานที่มอบรางวัลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

เมื่อสองปีที่แล้วเคยมีข่าวที่ภาคอีสานว่า มีขบวนการคนกลุ่มหนึ่งมอบรางวัลประเภทยกย่องการทำงานให้กับบุคคลที่อยู่ในเป้าหมายแล้วก็เชิญชวนบุคคลหรือองค์กรนั่นมารับรางวัล แล้วก็เรียกร้องเงินคนที่อยากจะรับโล่ รายหนึ่งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท อ้างว่าเป็นค่าโล่บ้าง เป็นค่าบริหารจัดการบ้าง หรือไม่ก็เป็นค่าเดินทางสำหรับประธานที่เชิญมารับ แต่เกิดเรื่องเป็นข่าวขึ้นมา เพราะประธานเบี้ยว ไม่มาตามนัด โดยมีข่าวซุบซิบว่า “ข้อเรื่องเงินไม่เป็นไปตามข้อตกลง”  ประธานเลยเบี้ยวไม่มามอบโล่

การมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูคนทำงาน หากผู้จัดมีเจตนารมณ์ดีก็น่ายกย่องในการเสียสละ เพราะกว่าจะจัดงานลักษณะแบบนี้ได้ต้องใช้เวลาและงบประมาณมิใช่น้อย  ซึ่งในสังคมไทยมีหลายองค์กรทำลักษณะแบบนี้  แต่บางองค์กร บางหน่อยงาน มิได้เป็นไปอย่างที่สังคมคาดหวัง  เพราะ..

             หนึ่ง  เป็นการจัดมอบรางวัลโดยมีเป้าหมาย “หาเงิน”

             สอง   เป็นการจัดงานอ้างว่าเพื่อหารายได้เข้าองค์กรตนเอง แล้วไปทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

             สาม   มีการแบ่งสายเพื่อติดต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่อยากได้รางวัล

             สี่       บุคคลใดหรือองค์ใด อยากได้โล่รางวัลต้องเสียเงินจำนวนเป็นหมื่น

             ห้า     มีการเชิญบุคคลชั้นสูงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมามอบรางวัล

ปัจจุบันสมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานที่ทำงานให้กับคณะสงฆ์หลายองค์กร นิยมทำงานลักษณะแบบนี้ มีการมอบรางวัลแล้วก็ติดต่อคนให้มารับ แต่มีข้อแม้คือ  “ต้องเสียเงิน” จึงจะได้รับโล่รางวัล  เพราะฉะนั่นพระสงฆ์หรือชาวพุทธต้องสนใจเรื่องนี้บ้าง อย่าตกเป็นเครื่องมือหากินของกลุ่มคนประเภทแบบนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นดังว่าทุกองค์กร หลายองค์กรมีก็มีเจตนาดีมอบรางวัลเพื่อ “คนทำงาน อุทิศตนเพื่อศาสนาและสังคมจริงๆ” พวกเราจึงต้องร่วมกันตรวจสอบให้ดี..

การมอบรางวัลมอบโล่ยกย่องคนทำงาน เป็นสิ่งดีงาม

การมอบรางวัลเชิดชูคนอุทิศตนทำงานจิตอาสา เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง

แต่การหากิน..โดยอาศัยโล่รางวัล  ประกันความดีของบุคคล แล้ว ต้องเสียเงิน เป็นสิ่งที่..พวกเราต้องประจาน เพราะบางคนมิได้ “เป็นคนดี” หรือ “มีประวัติทำงานจิตอาสา” อะไรเลย  ซ้ำร้ายกว่านั่น บางงานทั้งคนจัดงาน คนรับรางวัลประวัติ  “สีเทา” พอ ๆ กัน…

 

************************************

 

 

Leave a Reply