พระประมุขสงฆ์และผู้แทนระดับสูง ๑๒ ประเทศเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับประมุขสงฆ์ และประทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนา และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศ จำนวน ๑๒ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น ภูฏาน มองโกเลีย เมียนมา ลาว เวียดนาม ศรีลังกา สิงคโปร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย เฝ้าถวายสักการะ ในโอกาสที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อาราธนาและเชิญมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

 

Cr.สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Leave a Reply