วันมาฆบูชา!’บิ๊กตู่’แนะผู้ใหญ่ควรรู้จักทำบุญเหมือนเด็ก ช่วยกันทำให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย

วันที่ 12 ก.พ.2562 ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ขณะที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม พลังขับเคลื่อนชุมชน คุณธรรม สร้างเด็กไทย

ระหว่างเดินเยี่ยมชมพล.อ.ประยุทธ์ได้สอบถามถึงมาสคอตที่นำมาจัดแสดงในงาน ซึ่งได้รับคำอธิบายว่าคือมาสคอตตัวอะโต ตัวเป็นวัว หัวเป็นกวาง ซึ่งอะโตเป็นภาษาไทยใหญ่ ตามคติความเชื่อว่าหากไปที่ใดแสดงว่าที่นั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยนายกรัฐมนตรีตัวอะโตว่าน่ารัก และคนที่อยู่ข้างในมาสคอตก็น่ารัก

นอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังกล่าวกับนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับหลักคำสอนพระพุทธศาสนาด้วยว่า ให้ทำความดี ละเว้นการทำความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับมอบรูปต้นโพธิ์จากศรีลังกา จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และหนังสือเนื่องในวันมาฆบูชาจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เด็กๆ ยังรู้จักทำบุญทำไมผู้ใหญ่อย่างเราไม่รู้จักทำบุญ และขอให้ช่วยกันทำให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย

Leave a Reply