องค์กรพุทธร้อง 6 ข้อ เร่ง กกต.สอบไพบูลย์ นิติตะวัน

            วันนี้  นายเอกภพ เหล่าลาภะ เลขาธิการศูนย์ประสานงานองค์กรชาวพุทธแห่งชาติ ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง กกต.เรียกร้องให้ตรวจสอบการกระทำผิดและตัดสิทธิเลือกตั้ง นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ซึ่งพรรคได้ใช้คำว่า “น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทุกข์ร้อนให้ประชาชน คือ งานของพรรคประชาชนปฏิรูป”

         ด้วยป้ายหาเสียงทัhงประเทศซึ่งระบุคำว่า “พระพุทธเจ้า” ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ ซึ่งอาจสื่อความหมายว่าเป็นการนำพระพุทธศาสนามาใช้ในการหาเสียง เป็นเหตุให้องค์กรชาวพุทธทั่วประเทศต่างไม่สบายใจและเข้าร้องเรียนต่อศูนย์เป็นจำนวนมาก

          ทั้งนี้ เพื่อระงับและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์โดยรวม ทางศูนย์จึงขอให้เร่งตรวจสอบพรรคประชาชนปฏิรูปว่าเข้าข่ายทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่

           ในห้วงเวลา 4-5 ปีมานี้  นายไพบูลย์ นิติตะวัน   อดีต ประธานกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องกิจการพระพุทธศาสนา สภาปฎิรูปแห่งชาติ  เสนอให้มีการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์อย่างเร่งด่วน 4 ประเด็นหลัก คือ หนึ่ง เรื่องศาสนสมบัติของวัดและของพระภิกษุสงฆ์ สองเรื่องปัญหาของพระสงฆ์ที่ไม่ประพฤติ ไม่ปฎิบัติตามพระธรรมวินัย นำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธา สามเรืองกาารทำพระวินัยวิปริตและการประพฤติ การปฎิบัติวิปริตจากพระธรรมวินัย และสี่ฝ่ายของอาณาจักรจะต้องเข้าไปสนับสนุน ปกป้องคุ้มครองกิจการของฝ่ายศาสนจักร รวมทั้งข้อเสนอปรีกย่อย ๆ อื่น ๆเช่นให้เจ้าอาวาสดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปีบ้าง เก็บภาษีพระสงฆ์ นำมาซึ่งความไม่พอใจในวงการชาวพุทธและพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก..

****************

 

 

Leave a Reply