เจ้าคุณสวีเดนร่วมพิธีห่มผ้าพระธาตุดอยเล็งเมืองแพร่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนร่วมห่มผ้าองค์พระธาตุดอยเล็ง ในงานประเพณีไหว้พระธาตุดอยเล็งประจำปี 2562 พระธาตุสูง อยู่บนเขาสวย ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระมหาบุญชิต อติธมฺโม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานที่พักสงฆ์พระธาตุดอยเล็ง และมีนายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

โอกาสนี้พระมหาบุญชิตได้นิมนต์คณะสงฆ์เถระในจังหวัดเเพร่และอุตรดิตถ์ รวมถึงพระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม โบเดน ประเทศสวีเดน ร่วมในพิธีห่มผ้าพระธาตุในครั้งนี้ด้วย โดยได้เข้าถวายรายงานการปฏิบัติศาสนกิจและการประชุมในทวีปยุโรปแก่เจ้าคณะจังหวัดแพร่ด้วย

Leave a Reply