แพทย์แถลงการณ์มรณภาพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วันที่ 29 มิ.ย.2562 น.พ. รัตนพันธุ์ อินเจริญศักดิ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ แพทย์เจ้าของไข้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม  ได้แถลงว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ด้วยภาวะความดันโลหิตสูง หัวใจโต ให้การรักษาด้วยยา ต่อมามีภาวะโรคไต จึงได้ทำการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไต ด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 7 ปี

น.พ. รัตนพันธุ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์มีภาวะหัวใจทำงานหนักมาโดยตลอด เมื่อปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ จึงได้รับการรักษาโดยการทำบอลลูน สวนหัวใจ 1 เส้น และได้รับการฟอกไตตลอดมา ซึ่งช่วงหลังๆ ท่านมักจะมีอาการเหนื่อยหลังจากฟอกไต และมีความดันต่ำระหว่างฟอกไต

“เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เข้ารับการฟอกเลือดล้างไตตามปกติเป็นที่เรียบร้อยดี ท่านเตรียมตัวกำลังจะกลับ เกิดอาการสะอึก ไอ แล้วเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ทีมแพทย์และพยาบาลเข้าให้การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพปั้มหัวใจ (CPR) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และได้มรณภาพลงในเวลา 17.24 น. นับเป็นสูญเสียครั้งสำคัญที่สุดของวงการคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และลูกศิษย์ทุกคน” น.พ. รัตนพันธุ์ กล่าว

 

Leave a Reply