วัดพระธรรมกายจัดพิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก

วัดพระธรรมกายจัดพิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก ประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมา ให้พระสงฆ์หลายพันรูปทำสังฆกรรมได้ตามพระธรรมวินัย

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ป.ธ.9,ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์พิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก ประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมีพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมตตาสวดถอนสีมา

จากนั้น เจ้าภาพและสาธุชน อาราธนาศีลและเจริญสมาธิภาวนาก่อนประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิต, พิธีทักนิมิต และพิธีผูกสีมา โดยมีคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระร่วมงาน 1,000 กว่ารูป พร้อมเหล่าพุทธบริษัท 30,000 กว่าคน ที่เดินทางมาจากทั่วโลกร่วมพิธีอย่างสงบ เป็นระเบียบ และเรียบง่าย ด้วยชุดขาวล้วน

วัดพระธรรมกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2522 ทำพิธีผูกสีมาครั้งแรกปีพ.ศ. 2523 มีสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก อดีตแม่กองงานพระธรรมทูต และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานสงฆ์
ปัจจุบันวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษามากขึ้นหลายพันรูป เป็นเหตุให้สีมาเดิมคับแคบลง ในเวลาทำสังฆกรรมพระภิกษุได้รับความลำบากจากแดด ลมและฝน ทางวัดจึงต้องขยายเขตสีมาและทำเป็นอุโบสถพระไตรปิฎก โดยคณะสงฆ์มีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์เป็นประธานทำพิธีสวดถอนสีมาเดิม ประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมาใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตวิสุงคามสีมา ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและเป็นการรักษาพุทธประเพณีของชาวไทยที่พุทธบริษัทได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกิริยาทั้งทาน ศีล ภาวนา โดยมีนายบุญเลิศ เนตรขำ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอคลองหลวง เป็นผู้อ่านประกาศวิสุงคามสีมาในบุญพิธีครั้งนี้

สำหรับพื้นที่โดยรอบอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกาย ถือเป็นอุโบสถแรกของโลกที่รวมพระไตรปิฎก 8 ฉบับ 5 ภาษา จาก 6 ชาติ ไว้ด้วยกัน ได้แก่ 1. ไทย –ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย(สีแดง) -ฉบับมหาจุฬาฯ(สีฟ้า) -ฉบับบาลีสยาม(สีแดงเข้ม) 2.ศรีลังกา (สีแดง) 3.พม่า (สีแดง) 4.กัมพูชา(สีเหลือง,สีส้ม,สีแดง) 5.ลาว (สีเทาเข้ม) 6.โรมัน(สีเทา) รวมทั้งสิ้น 707 เล่ม

Leave a Reply