วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์เปิดคลินิกรักษาพยาบาลฟรี ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในความดูแลของพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาลได้พร้อมใจเป็นสมานฉันท์ จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล

โดยเวลา 09.30 น. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำนายแพทย์ภาวาส ลลิตวงศา และเภสัชกร พยาบาล หน่วยแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ที่มาดูพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนในช่วงเทศการเข้าพรรษา ที่วัดไทยในแดนพุทธภูมิ เป็นประธานนเปิดบริการรักษาพยาบาลฟรีแก่คนยากไร้ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี Dr. B.N. Singh นายแพทย์ประจำสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ให้การต้อนรับที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ กล่าวว่า เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากุรณาธิคุณต่อวัดไทยในแดนพุทธภูมิ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยอุตสาหะ บําเพ็ญพระราชภารกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล เหล่าข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยเดชะอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐสุด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแดนพุทธภูมิ และสากลโลก ตลอดทั้งอํานาจ แห่งพระสยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองพระบาท เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เจริญด้วยสิริสมบัติพิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการเทอญ

Leave a Reply