มหาจุฬาฯ ผนึกพลังร่วมกับมูลนิธิรามัญรักษ์ เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมรัฐมอญ

           สถานการณ์น้ำท่วมดินถล่มในพม่าปีนี้เข้าขั้นวิกฤติมีประชาชนเสียชีวิตนับร้อยราย สูญหายอีกนับสิบราย  หลังเกิดนับท่วมฉับพลันประชาชนต้องอพยพออกจากหมู่บ้านหลายร้อยหมู่บ้าน โดยเฉพาะในอำเภอไจ้ก์มะยอ ใกล้กับเมืองเมาะละแหม่ง มีจำนวนครัวเรือนต้องอพยพออกไปประมาณ 8,907 ครัวเรือน มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้องอพยพออกจากพื้นที่ 46,438 ราย ผลิตผลิตทางเกษตรถูกน้ำท่วมนับหมื่นไร่ วัว ควาย ตายนับพันตัว ทรัพย์สินบ้านเรือนถูกน้ำท่วมจนหมดสิ้น  อันนี้ยังไม่นับทางรัฐมอญตอนใต้อย่างเมืองเย (รี) ที่ตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน

            สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้แม้รัฐบาลพม่าจะส่งกำลังไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากน้ำท่วมในภาคกว้างทำให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึง

            มูลนิธิรามัญรักษ์ ในฐานะศูนย์กลางมอญเมืองไทย จึงได้ผลึกกำลังกับภาคีเครื่อข่าย อาทิเช่น สมาคมการค้าไทย – เมียนมา ชมรมคณะสงฆ์มอญเมืองไทย  ชมรมพระนิสิตมอญ มจร และวัดต่าง ๆ เช่น วัดใหม่คลองเจ็ด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วัดสุธรรมวดี แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ รวมทั้งวัดมอญใหม่เจริญราษฎร์ วัดมอญคลอง 14 รวมทั้งภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ในต่างจังหวัด เช่น มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์จังหวัดกาญจนบุรี ชมรมออฟโรดด่านเจดียสามองค์ ชมรมนักธุรกิจมอญแม่สอด จ.ตาก  บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยมั่งมี (2557) จำกัด อ.เข้าย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่เปิดให้เป็นสถานที่รับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเงินช่วยเหลือ

            สำหรับหน่อยงานภาครัฐของไทยที่เปิดเป็นสถานที่รับบริจาคด้วยคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ (IBSC) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ (IBSC) กล่าวว่า

               “สถานการณ์น้ำท่วม และโคลนถล่ม ณ รัฐมอญ ประเทศพม่า ทำให้ผู้คนมากมาย ทั้งชาวพุทธ มุสลิม และชาวคริสต์ พากันบาดเจ็บล่มตาย สูญเสียบ้านและไร้ที่อยู่อาศัย และที่สำคัญ ขาดปัจจัย 4 ในการดำรงชีพเพื่อความอยู่รอด  เพื่อมนุษย์ธรรมต่อเพื่อนร่วมโลกของเรา รวมทั้งเพื่อนบ้านใกล้ชิดกัน พวกเราในนามมหาจุฬา ฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่จะกับมหาวิทยาลัยรามัญญะรัฎฐะแห่งคณะสงฆ์รามัญนิกาย ที่เพิ่งผ่านพ้นพบปะกันเมื่อเร็ว ๆ นี้  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายร่วมกัน ร่วมเสียสละปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในระยะสั้น โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยมูลนิธิรามัญรักษ์ จะนำสิ่งของชุดที่ 2 ไปบริจาค ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยรถขบวนขนของบริจาค พร้อมคณะผู้ไปบริจาคจะออกเดินทางเวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ในส่วนศูนย์รับบริจาคที่ มจร ทั้งพระภิกษุสงฆ์ -สามเณรหรือประชาชนทั่วไปติดต่อเพื่อขอบริจาคได้ที่ พระวีรศักดิ์ ชยธมฺโม เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ   วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  มจร โทร 09 -656-49446..”

        สำหรับผู้ต้องการบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง หรือเงินสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคได้ดังต่อไปนี้

  1. ศูนย์รับจาควิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มจร โทร 09 -656-49446

  2. วัดใหม่คลองเจ็ด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร 09-5462-5145

  3. วัดใหม่เจริญราษฎร์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

  4. วัดสุธรรมวดี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ  08-7159-0465

  5.  มูลนิธิรามัญรักษ์  086-344-9902 / 0870199199 ร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามัญรักษ์               เลขบัญชี 046-276358-7  ธนาคารไทยพานิชย์

****************

Leave a Reply