พระนิสิตป.เอก’มจร’ ศึกษาดูงานร.ร.พระทำโซลาร์เซลล์ประยุกต์ธรรม

วันที่ 25 ส.ค.2562 เฟซบุ๊กพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า “พระนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) มาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมการจัดการศึกษาแบบพระป่า น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนได้ผลเป็นที่ประจักษ์ ทฤษฎีปรัชญาทางการศึกษาไม่มีมากใช้หลัก “ทำดี ได้ดี” เพียงเท่านี้ก็สร้างสรรค์สังคมจากป่าโคกอีโด่ย เป็นซิลิคอนวัลเลย์ได้”

พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม หมู่ 5 บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้นำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ มาเป็นเครื่องมือในการสื่อธรรม พร้อมกับพัฒนาที่โรงเรียนศรีแสงธรรม

พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งทีมงานช่างขอข้าว ออกรับงานติดตั้งโซลาร์เซลล์ ซึ่งพระครูวิมลปัญญาคุณระบุว่า พอได้ค่าอาหารกลางวัน และค่าน้ำมันรถรับส่งนักเรียนตามโครงการเรียนฟรีโรงเรียนศรีแสงธรรม ผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาให้ติดตั้งเซเว่นสาขาต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มที่พิบูลมังสาหารก่อนขนาด 12.92 kw. เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ 7,800 บาท นักเรียนชั้นม.ปลายออกไปติดตั้งใช้เวลาวันหยุด เป็นการจัดการศึกษาแบบมีอาชีพตามแบบฉบับของโรงเรียนจากโคกอีโด่ย เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย มีรายได้ไปด้วย ไม่ใช่แค่เรียนไปสอบอย่างเดียว

Leave a Reply