คณะผู้แทนทูตลาวเข้าพบอธิการบดี”มจร” ปรึกษาร่วมมือจัดการศึกษาสงฆ์

คณะผู้แทนทูตลาวเข้าพบอธิการบดี”มจร” ปรึกษาร่วมมือจัดการศึกษาสงฆ์ ชื่นชมมหาจุฬาฯมีบทบาทด้านการศึกษาต่อคณะสงฆ์มีศิษย์เก่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญากลับไปพัฒนาบ้านเกิดหลายรุ่น

วันที่ 4 ต.ค.2562 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) นำผู้บริหารต้อนรับ นายวันไช นอระแสง ที่ปรึกษาการศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้แทนเอกอัครราชทูตแห่ง สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เข้าพบพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ร่วมกันระหว่างไทยกับลาว ที่ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

นายวันไช กล่าวว่า มหาจุฬาฯมีบทบาทด้านการศึกษาต่อคณะสงฆ์ สปป.ลาวเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีพระสงฆ์จากสปป.ลาว ได้เดินทางมาศึกษาที่ มจร ประเทศไทยจนสำเร็จระดับปริญญาแล้วกลับไปพัฒนาบ้านเกิดหลายรุ่น ทางกระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม สปป.ลาวจึงเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน มากยิ่งขึ้น

“เห็นได้จาก พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) ศิษย์เก่า มจร ซึ่งเป็นผลผลิตของ มจร มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย กลับไปเป็นครู สอนทั้งสายปริยัติ และสายสามัญ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอบรมเยาวชน และนำพุทธศาสนิกชน สปป.ลาว จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจในวาระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้เป็นอย่างดี” นายวันไช กล่าว

จากนั้นคณะผู้บริหาร มจร ได้นำเยี่ยมสถานที่ห้องสมุดกงล้อพระพรหมบัณฑิต , ห้องเรียน Intelliget Mind ห้องสมุดศาตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ, และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Leave a Reply