อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม  เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด  “มหาจุฬาฯ”

       วันนี้14 กันยายน 2564  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ปรารภวันคล้ายวันเกิดทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะ   เป็นผู้แทนดำเนินการในนามเจ้าภาพในการทำบุญในครั้งนี้

        สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ประชาชน พระสงฆ์สามเณรล้วนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เช่นกัน ขณะนี้การศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก รวมทั้งนิสิตนานาชาติไม่สามารถเข้าเรียนในขั้นเรียนตามปกติได้ ต้องเรียนต้องสอนในระบบออนไลน์และสำหรับหอฉันก็เช่นกัน ปกติทั้งเช้าและเพล คณะพระนิสิตจะต้องลงฉันร่วมกันอย่างน้อยวันละ 700-1,000 รูป โดยมีแม่ครัวจัดเตรียมอาหารและมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมถวายอาหารซึ่งในแต่ละเดือนแต่ละปีมหาวิทยาลัยก็จะต้องหาปัจจัยมาเพื่อถวายเป็นค่าภัตตาหารเป็นจำนวนมาก

 

        สำหรับในช่วงโควิดระบาดนี้พระนิสิตโดยเฉพาะส่วนนานาชาตินั้นจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด คือเว้นระยะห่าง ทำให้รูปแบบการถวายภัตตาหารเปลี่ยนไปคือจะต้องจัดเป็นข้าวกล่องนำไปถวายที่กุฎิหอพัก

        ซึ่งปกติ  ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกวันที่ 14 กันยายน ได้ปรารภวันอายุวัฒนมงคล จะต้องไปถวายภัตตาหาร ทำบุญที่ มจร  แต่สำหรับปีนี้พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร และคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมใน มจร เเป็นผู้ดำเนินการในนามเจ้าภาพ เพื่อบุญกุศลและช่วยถวายปัจจัยสี่

Leave a Reply