อปพส. บุกสภาฯยื่นหนังสือให้ตรวจสอบ พ.ร.บ.ฮัจย์

      วันนี้ที่อาคารรัฐสภา  องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพหรือ อปพส.ได้เข้ายื่นหนังสือเปิดผลึกถึงประธานกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฏร เพื่อขอให้ตรวจสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ปี 2524,พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการอัจย์ปี 2559 และ พ.ร.บ.การบริหารองค์กรอิสลามปี 2540 โดยอ้างว่า “พ.ร.บ.ดังกล่าวอาจจะเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความแตกแยกอย่างไม่เคยมีมาก่อน” และพร้อมกันนี้ได้เข้าพบ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาผู้แทนราษฎร เพื่อช่วยส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา

      การเคลื่อนไหวขององค์กรพุทธคาดว่าเกิดขึ้นหลังจาก ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการศาสนา ฯ สร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน โดยยกกรณี การเคลื่อนไหวของ กลุ่มองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.) ว่า อาจก่อให้เกิดความเกลียดชังระหวางผุู้ที่นับถือพุทธศาสนากับผู้ที่ดับถือศาสนาอิสลามได้

 คลิป…องค์กรพุทธ”อปพส.ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงปธ.กมธ.ศาสนาฯ-“ป.ป.ช.”ช่วยป้องพระพุทธศาสนา https://youtu.be/hluvAAtvEYA

Leave a Reply