ปลูก-เปลี่ยนโลก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมมอบลมหายใจแก่โลก ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสวนสันติภาพ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยการปลูกต้นไม้ และสร้างลานสร้างธรรมะในสวน บนเนื้อที่ 24 ไร่ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ระหว่าง 1-3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างสวนสันติภาพนั้น เพื่อให้สวนดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นปอดให้แก่พระภิกษุสามเณร และนิสิตพร้อมทั้งบุคคลทั่วไปแล้ว ยังเป็นสถานที่ในการฟังธรรมะในสวน การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจด้วย #บัญชีโครงการสวนสันติภาพ ธนาคารกรุงไทย 026-0-26376-1

Leave a Reply