“พระชัยชนะ” ทุบตู้บริจาคช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด จ.สมุทรสาคร

 

เมื่อเวลา 9:30 น. วันที่ 30 ม.ค. ที่ วัดใหม่ชัยชนะ บ้านดอนหันโนนหินแห่ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยชนะ พร้อมด้วยญาติติธรรม และคณะศิษย์ยานุศิษย์ จัด “โครงการเราจะไม่ทิ้งกันและกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว กักบริเวณ ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยพระอาจารย์ชัยชนะ ได้ให้ ลูกศิษย์ ทำการทุบตู้บริจาค โครงการเราจะไม่ทิ้งกันและกัน ได้ยอดเงินบริจาค 22,521 บาท เพื่อนำไปสมทบในการจัดซื้อ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรค covid-19 ดังกล่าว

พระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยชนะ กล่าวว่า ขอเจริญพรไปยังญาติธรรม และคณะศิษย์ยานุศิษย์ วัดใหม่ชัยชนะทุกคน วันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่ง ที่ทางคณะศิษย์ยานุศิษย์ และญาติติธรรม พระเดชพระคุณ หลวงปู่มหาบุญทัน บุญญทันโต ได้ร่วมกันกับพี่น้องประชาชน เพื่อรวมพลังกายพลังใจ เพื่อทำถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่โดนกักตัวหรือ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ดังนั้นทางอาตมา และคณะศิษย์ยานุศิษย์ พร้อมด้วยญาติธรรม ได้ร่วมกันเพื่อส่งแรงใจ เพื่อส่งกำลังใจ ไปช่วยเหลือในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ เพื่อญาติธรรมทุกคน ที่ กำลังประสบ เจอสภาวะช่วงระบาดของโควิด -19 พระอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนทุกคน ขอให้ทุกคนจงอดทน ขอให้ทุกคนจงต่อสู้ ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ และญาติมิตรธรรมทั้งหลายก็จะรวมใจไปช่วยเหลือ

ในเบื้องต้น จะนำถุงยังชีพชุดแรกไปยังจังหวัดสมุทรสาคร โดยส่งไปถึงเช้าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ และพระอาจารย์ก็จะได้นำถุงยังชีพส่วนที่เหลือไปยังจังหวัดสมุทรปราการ ,จังหวัดลพบุรี และอีกหลายๆจังหวัด ที่เจอสภาวะการณ์ เช่นนี้ บางคนก็ไม่มีงานทำ บางคนถูกกักตัว บางคนถูกกักบริเวณ ในสภาวะเช่นนี้ก็ค่อนข้างลำบาก

พระอาจารย์จึงอยากขอเชิญชวนญาติพี่น้อง ทุกคนทุกหมู่เหล่า ได้มาแสดงถึงความห่วงใย ให้ทุกคนร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือเพื่อนยามยาก โดยผ่านโครงการนี้ “โครงการเราจะไม่ทิ้งกันและกัน” พระอาจารย์เชื่อว่าคนไทยมีน้ำใจดีและมีความช่วยเหลือ ในสภาวะที่ เดือดร้อนจึงอยากจะขอกำลังใจจากทุกคน และจึงขอเชิญชวนญาติติธรรมทุกคน ทั่วประเทศ มารวมพลังกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบ ปัญหาเกี่ยวกับภาวะ การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในครั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จ.ระยอง และ จ.สมุทรปราการ 3 จังหวัดในเบื้องต้น ที่กำลังเดือดร้อนเป็นอย่างหนัก เพราะว่าเจอสภาวะโรคระบาด ก่อนคนอื่น เพราะว่ายังเป็นพื้นที่จำเป็นพื้นที่สีแดงอยู่

ดังนั้นทางอาตมาจึงขอเดินบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง จะได้รวบรวมปัจจัยและสิ่งของ อาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร อาหาร ของแห้งทุกอย่าง เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือในเบื้องต้น พระอาจารย์จึงขอเชิญชวนญาติธรรมศิษย์ยานุศิษย์ทุกท่าน ขอให้พวกเรามาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามจำเป็น อาตมาก็ขอฝากศิษย์ยานุศิษย์ญาติติธรรมทุกคน ให้ทุกคนแสดงออกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อยามตกทุกข์ได้ยาก ขอให้ทุกคนได้ออกมาร่วมแรงร่วมใจ เพื่อสร้างพลังในการสู้วิกฤตโรคระบาด โควิด -19 ด้วยกัน โดยผ่านโครงการเราจะไม่ทิ้งกันและกัน พระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ วัดใหม่ชัยชนะ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจงอดทนและต่อสู้ เราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้

เราจะขอเป็นกำลังใจให้กันตลอดไป ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 4 2 8 -0 3 9 9 778 , 4 2 8 – 0 3 9 9 7 8 6

Leave a Reply