ด่วน!! มหาเถรมีมติให้ “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” ดำรงตำแหน่ง “เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ”

          วันนี้ (30 มี.ค.64)  ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เปิดเผยว่า วาระสำคัญของการประชุมมหาเถรสมาคม คือ พิจารณาให้ “สมเด็จพระมหาธีราจารย์”  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคมไปดำรงตำแหน่ง “เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”  หรือที่โดยทั่วไปเรียก วัดโพธิ์ ซึ่งที่ประชุม “เห็นชอบ” 

สำหรับสมเด็จพระมหาธีราจารย์มีประวัติโดยสังเขปดังนี้

ชาติภูมิ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ สุทธิพันธุ์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นปสฤทธิ์) เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู ที่บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ ขุนก่อเอ้อุกฤษ (ผา สุทธิพันธุ์) มารดาชื่อ นางก่อเอ้อุกฤษ (ตา สุทธิพันธุ์)

บรรพชา อุปสมบท

บรรพชา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2491  ที่ วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พระครูพินิฐศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2501 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระธีรญาณมุนี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยกิจโกศล (อิน ติสฺสสโร ป.ธ.๖) (ภายหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปัญญามุนี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระมหาบุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.6 (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระพุทธิวงศมุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ เขมงฺกโร”

 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา (พระอารามหลวง)  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 -จนปัจจุบัน  ล่าสุดที่ประชุมมหาเถรสมาคมวันนี้มีมติให้มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่โดยทั่วไปเรียก วัดโพธิ์ มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในทางคณะสงฆ์ถือว่าเป็น วัดอันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งหลังจากนี้รอการพิจารณาโปรดเกล้า ฯ เป็นลำดับสืบต่อไป..

ภาพ :สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,เพจวัดยานนาว

 

Leave a Reply