สมเด็จธงชัยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว พร้อมพระสงฆ์เขตสัมพันธวงศ์รวม 151 รูป

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เข้ารับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา จากทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสงฆ์ ที่มาบริการอำนวยความสะดวกที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ตามขั้นตอนการตรวจสอบวัดความดันโลหิต และคัดกรองอาการความพร้อมของพระสงฆ์แต่ละรูปด้วย

โดยพระสงฆ์รวมจำนวน 151 รูป ในเขตสัมพันธวงศ์ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนของแอสตราเซนเนกา ส่วนพระสงฆ์อายุ 18- 59 ปี จะได้ฉีดวัคซีนซิโนแวค โดยเริ่มจากพระสงฆ์สูงอายุ และที่อาพาธในโรงพยาบาลสงฆ์

สำหรับแผนในสัปดาห์หน้า จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับพระสงฆ์ใน 6 เขต กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี ที่ติดกับจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันนี้ได้เริ่มที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยมีพระสงฆ์เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวม 151 รูป ในจำนวนนี้มีอายุ 18-59 ปี 10 เดือน จำนวน 124 รูป และอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน จำนวน 27 รูป โดยจัด 8 ขั้นตอนตามมาตรฐาน ตั้งแต่การคัดกรอง ซักประวัติ ไปจนถึงการสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีด มีทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิด พร้อมรถพยาบาลส่งต่อ และจะฉีดให้พระสงฆ์ใน กทม. และจังหวัดอื่นต่อไป ทั้งนี้จากสถิติข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติล่าสุด (ข้อมูล 30 มี.ค.64) มีพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครจำนวน 14,479 รูป และมีวัดทั้งหมด 457 แห่ง

Leave a Reply