จังหวัดนครพนม ชูกิจกรรม “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง

วันที่ 19  สิงหาคม 2564  วานนี้ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม   นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานกิจกรรม “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม 2564) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสงคราม พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม ฯ  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย มอบต้นกล้าพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 7,350 ต้น และการทำกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 250 ต้น เพื่อเป็นต้นแบบ แปลงสาธิต และขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน/ผู้สนใจ ณ บริเวณแปลงสาธิตหน้าบ้านพักนายอำเภอศรีสงคราม

การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ในการเพาะพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 8,450 ต้น ใช้งบประมาณจากงบบูรณาการอำเภอและสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อจะได้มีต้นกล้าฟ้าทะลายโจรมอบให้ ภาคส่วนต่าง ๆ ในอำเภอศรีสงคราม ไปปลูกในทุกหน่วยงานและทุกหมู่บ้านเพื่อขยายพันธุ์แจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนต่อไป

สำหรับ พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณเป็นยาสามัญประจำบ้าน ในการบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพิ่มยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2564 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ออกเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้ใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาทางเลือกในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบว่า ฟ้าทะลายโจรสามารยับยั้งเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส หากนำมาใช้รักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่มีระดับความรุนแรงน้อย และไม่มีภาวะปอดอักเสบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการดีขึ้นตามลำดับ และแทบไม่พบผลข้างเคียงอีกด้วย..

Leave a Reply