ในหลวงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ผลิต “ปุ๋ยหมักปรับปรุงดิน” โคก หนอง นา วัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลฯ

 

วันที่ 30 พ.ย. 64   ณ วัดป่าศรีแสงธรรม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้นำคณะจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการจิตอาสาจังหวัด ร่วมเอามื้อสามัคคีทำปุ๋ยหมักผักตบชวาไม่พลิกกลับกองพระราชทาน เป็นการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ โดยได้รับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ปรับปรุงดินในโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม) และเป็นแหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาให้พี่น้องประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเอง ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งผักตบชวาที่เป็นวัตถุดิบมีจำนวนมากตามลำน้ำ ลำคลอง

 ดร.พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาขุดลองผักตบชวาจากลำห้วยกุดปลาขาวที่มีผักตบลอยมากับแม่น้ำมูลจำนวนมาก มาติดในลำห้วยและขยายพันธุ์ไปอย่างรวดเร็ว ทางวัดป่าศรีแสงธรรมจึงได้ประสานขอผักตบที่รื้อขึ้นมาจำนวน 6 รถพ่วง ประมาณ 240 ตัน มากองไว้ที่วัดโดยมีนายสมชัย บูรณะนายอำเภอวารินชำราบ และนายสมศักดิ์ บุญประชุมประธานชมรมคนรักน้ำยืนดำเนินการขนย้ายมาให้

สำหรับโครงการทำปุ๋ยหมักพระราชทาน ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งในวันที่ 1 ธันวาคม 64 นี้จะจัดอีกครั้งเป็นรอบพิเศษที่ศาลากลางจังหวัด

สำหรับการจัดกิจรรมครั้งนี้มี  พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน กรมวังผู้ใหญ่ได้มาร่วมกิจกรรม และตรวจเยี่ยมชมแปลงพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (วัดป่าศรีแสงธรรม) เพื่อติดตามผล ความก้าวหน้า การพัฒนาชุมชนของโคกอีโด่ยวัลเล่ย์แห่งนี้

 พระปัญญาวชิรโมลี กล่าวว่า   กิจกรรมวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากจะได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำปุ๋ยหมักแล้ว ได้พระราชทานเจลล้างมืออีก 2,000 หลอดเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่ของประเทศให้อยู่ดีกินดี..”

Leave a Reply