คณะสามเณรตามโครงการบรรพชา (บวชเด็กอินเดีย 25 รูป) เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 (วันที่ 5 ของการบรรพชา) ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย – เนปาล มอบหมายให้พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร ป.ธ.7 เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา นำคณะพระอาจารย์พี่เลี้ยง นำน้องสามเณรสวดมนต์ทำวัตร และเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาให้กับประเทศ อันเป็นรูปแบบของคณะพระธรรมทูต ที่หลังจากการสวดมนต์ทำวัตรจบลง มีการแผ่บุญกุศลให้กับพระแม่ธรณีไทย ให้กับไทยทั้งแผ่นดิน

ฝ่ายกองงานกิจการพิเศษ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล (ฝ่ายจัดการพิธีบวช) [ติดต่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียต่างๆ ได้ที่ พระครูอุดมโพธิวิเทศ ID : narong84000] ร่วมสร้างศาสนทายาทไว้ในพระพุทธศาสนา ณ แดนพุทธภูมิ

Leave a Reply