ขอโทษ!!

คำว่า “ขอโทษ” มันคือ การยอมรับผิดของผู้พลาดพลั้งพูด หรือ กระทำลงไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ พูดเล่นหรือพูดจริง

สังคมไทยฝรั่งบอกว่า เป็นสังคมแห่งการให้..โอกาส

เป็นสังคมแห่งการประณีประนอม…ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมแบบคนไทย แบบชาวพุทธ

กรณี “ปลัดเก่ง” สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลั้งปากลั่นวาจาอบรมสั่งสอนลูกน้องและพูดอาจดูไม่เหมาะสมในบางคำพูด

เมื่อปลัดเก่ง..ขอโทษและยอมรับความพลาดพลั้ง..สังคมไทยควรให้โอกาส

เหมือนพระภิกษุ ต้องโทษอาบัติ เมื่อต้องโทษแล้ว “ยอมรับผิด” ก็ปลงอาบัติ เสมือนยอมรับผิดต้องหน้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง อาบัตินั่นก็ จางหายไป

เว้นอาบัติสังฆาธิเสส และปาราชิก ปลงอาบัติไม่หาย เพราะเป็น ครุกาบัติ คือ “อาบัติหนัก”

“ปลัดเก่ง” เป็นคนมาจากจังหวัดตราด เป็นเด็กวัด เติบโตมาจากวัด มีความใกล้ชิดกับคณะสงฆ์เป็นอย่างดี..

สนิทกับคณะสงฆ์ สนิทกับวัดราชบพิธจน “สมเด็จพระสังฆราช” แต่งตั้งให้เป็น ไวยาวัจกร  

ฉับพลันที่ “ปลัดเก่ง” เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งให้ พระภิกษุ 2 รูป เป็นที่ปรึกษาเพื่อขอความเมตตาให้ช่วยงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ฐานของพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่า “บวร” เป็นตัวขับเคลื่อน จนทำให้ จังหวัดอุบลราชธานีเป็น “เมืองหลวง” แห่งโคกหนองนา

แค่นั้นไม่พอ..ปลัดเก่งนี่แหละ ตั้งแต่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยใหม่ ๆ ร่วมเซ็น MOU กับ มหาเถรสมาคม เพื่อจับมือทำ สาธารณสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่อบรมธรรมะตามหมู่บ้าน โครงการประชารัฐสร้างสุข ถามว่าที่ผ่านมา มีกระทรวงไหนบ้างที่ทำแบบนี้ มีปลัดกระทรวงท่านใดที่สนใจทำงานร่วมงานกับคณะสงฆ์แบบปลัดเก่งบ้าง

“ปลัดเก่ง” อาจจะไม่ใช่คนดีในสายตาใครบางคน แต่ใน “สายตา” คณะสงฆ์ส่วนใหญ่ ปลัดเก่งคือ ข้าราชการสายธรรมะ ที่ใกล้ชิดกับคณะสงฆ์และช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เป็น “ข้าราชการ” ใหม่ ๆ

จนเป็นที่ยอมทั้ง มจร และ มมร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการช่วยงานคณะสงฆ์ กิจการพระพุทธศาสนา และสังคมประเทศชาติต่อไป

วันนี้พูดถึง “ปลัดเก่ง” หลังมีคลิปเผยแพร่คำพูดของท่านแล้ว อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับคนบางคนหรือบางกลุ่ม

“เปรียญสิบ” ในฐานะสื่อมวลชนใกล้ชิดกับนักการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ ในวงกว้าง กล้า “การันตี” ว่า ปลัดเก่ง คือ “คนดี” ในทัศนะพระพุทธศาสนา เป็นคนติดดิน ขยันขันแข็ง ใกล้ชิดกับประชาชน และมีความจงรักภักดีและศรัทธาต่อคณะสงฆ์ ในสังคมไทย หาตัว “จับยาก

และปลัดเก่งนี้แหละที่ผลักดันเรื่อง โคก หนอง นา, เศรษฐกิจฐานราก แก้ความยากจนให้กับประชาชนตามชนบทห่างไกลความเจริญ เพื่อให้อยู่ดี กินดี ตามอัตภาพ ตามกำลังที่ตนควรมีและควรเป็น

โบราณท่านว่า “สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั่ง” มนุษย์มีอารมณ์โกรธ เกลียด เป็นธรรดา ยิ่งเป็น “ผู้นำ” เมื่อคาดหวังสูง อารมณ์ยิ่ง “แปรปรวน” สูง

คำว่า “ขอโทษ” เมื่อปลัดเก่ง พูดออกมาแล้ว ควรจบทุกฝ่าย ให้ท่านทำงานช่วยเหลือประเทศชาติและคณะสงฆ์ต่อไป ตราบเท่าที่ท่านจะมีกำลัง

คนดี คนเก่ง คนทำงานเพื่อคณะสงฆ์และประเทศชาติแบบนี้เราต้องร่วมกัน “ปกป้อง” และให้กำลังใจครับ

…………….

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย…“เปรียญสิบ”: [email protected]

Leave a Reply