‘อธิการบดีมจร’แนะศิษย์เก่ายังประโยชน์ตนและส่วนรวมให้ถึงพร้อม

วันที่ 8 ม.ค.2562 พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ให้โอวาทในโอการที่ศิษย์เก่าเมืองพาราณสี ประเทศอินเดียเข้ากราบสักการะเนื่องในเทศกาลปีใหม่พร้อมถึงแสดงมุทิตาจิตในฐานะเข้ารับดำรงตำแหน่งอธิการบดี มจร ความว่า ควรมีสมาคมศิษย์เก่าชาวเมืองพาราณสีทำกิจกรรมสัมมนาวิชาการร่วมกันปีละ 1 ครั้ง

อธิการบดี กล่าวต่อว่า มหาจุฬาฯควรมีบุคคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้มาก และในฐานะรุ่นพี่ ควรแนะนำและส่งเสริมให้พระไทย-เด็กไทย สนใจไปเรียนที่ประเทศอินเดียโดยไม่จำกัดมหาวิทยาลัย เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ และบุคลากรที่สามารถรู้ภาษาอังกฤษ องค์ความรู้ใหม่จะเกิดขึ้นได้มากกว่า ซึ่งองค์ความรู้จะไม่วนอยู่ที่เดิม ศักยภาพในการทำงานก็จะได้ในระดับดีเป็นที่พอใจของหน่วยงานนั้น

“การทำงานนั้นจะทำเฉพาะงานในหน้าที่เท่านั้นไม่ได้ ต้องเกื้อกูลกับงานส่วนอื่นด้วย นั่นจะเป็นเจตจำนงเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ถ้าทุกคนเลือกที่จะทำงานในหน้าที่เท่านั้น คนที่จะมีจิตอาสานอกเหนือหน้าที่ แต่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ก็จะไม่มีใครทำ คนทำงานเก่งและทำงานเป็นก็คือคนที่ทำงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและสามารถเกื้อกูลแก่งานส่วนรวมได้อีกด้วย นักศึกษาจากอินเดียส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงเนื้องานทั้ง 2 ประการนี้ จึงมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์ความรู้ส่วนตัว และเอื้อประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย”

นอกจากนี้พระราชปริยัติกวียังแนะนำให้ไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่าเมืองพาราณสีและข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในอินเดียอีกด้วย เพื่อจะจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าชาวเมืองพาราณสี โดยจะนำหลักการเข้าปรึกษาในโอกาสถัดไป

Cr.เฟซบุ๊ก ดร.กุสุมาลยา อุสุมา

Leave a Reply