รพ.สงฆ์ จัดอบรมและมอบประกาศนียบัตรแด่ “พระคิลานุปัฎฐาก”

วันที่ 5 มกราคม 2567 ที่ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ พระพรหมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข ในฐานะรองประธานกรรมการอำนวยการสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับพระคิลานุปัฏฐากที่ผ่านการอบรมภาคปฏิบัติการดูแลพระอาพาธระยะท้าย จำนวน 11 รูป

โดยมีนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

Leave a Reply