จบด้วยดี..ปัญหาวัดสังกัดนิกาย!!

วันที่ 8 มิ.ย.67 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร สืบเนื่องมาจากวัดดอนน้อย (ร้าง) หมู่ที่ 1 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุจำพรรษา มีขนาดพื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้มีการขออนุญาตยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา

“แหล่งข่าว” ในคณะอนุกรรมาธิการศาสนา คนหนี่งระบุว่า เดิมการขอยกวัดดอนน้อยที่ร้าง ให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา ความประสงค์ของชาวบ้านและพระภิกษุที่มาจำพรรษาต้องการให้วัดเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต แต่ตอนหลังท่านเจ้าอาวาสญัตติใหม่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย จึงตกลงกันใหม่ว่าขอให้วัดดอนน้อยแห่งนี้วัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มันจึงเกิดปัญหา จนต้องนำเรื่องเข้ามาให้คณะกรรมาธิการศาสนา ช่วยไกล่เกลี่ยแก้ปัญหให้ จนเป็นที่พอใจทุกฝ่าย ในฐานะเป็นชาวพุทธด้วยกัน

“ซึ่งในวันประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นไปด้วยดีมีตัวแทนของคณะสงฆ์ทั้ง 2 นิกายเข้าร่วมประชุม เช่น พระเมธีปริยัติธาดา เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย  ตัวแทนฝ่ายคณะสงฆ์มหานิกาย พระครูพิพัฒน์ธรรมาจารย์ เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ ฝ่ายธรรมยุต เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ฝ่ายธรรมยุต ตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายมาร่วมพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ซึ่งผลประชุม ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันว่า ให้วัดดอนน้อย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ทั้งนี้ ขอให้คณะสงฆ์ ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันแก้ไขเอกสาร การยื่นเรื่องขอบูรณปฎิสังขรณ์ใหม่ ตามที่ตกลงกันนี้ ซึ่งทุกฝ่ายยอมรับตามนี้ร่วมกัน และช่วยกันพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนต่อไป..”

 

Leave a Reply