ศิษย์วัดพระธรรมกายแจงจัดธรรมยาตราเทศกาลปีใหม่๒๕๖๒

โฆษกคณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกาย ชี้แจงข้อมูลโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ ๗ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระจิรพัทธ์ กิตติภัทโท ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ในฐานะผู้ประสานงานโครงการฯ เข้าชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินงาน “โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๗ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชะนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒” ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยมีพันตำรวจเอกฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เป็นประธานที่ประชุมฯ และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับฟังการชี้แจง

โดยนายองอาจ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการฯ ได้กล่าวชี้แจงในที่ประชุมฯ ว่า “โครงการธรรมยาตราฯ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ดังนั้น กิจกรรมฯ ที่กำลังจะจัดขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ ถือว่าจัดเป็นประเพณี ปีที่ ๗ แล้ว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบุญ ส่งเสริมศีลธรรมให้แก่ประชาชน และเยาวชน สร้างศาสนทายาทแก่พระพุทธศาสนา รวมถึงแสดงความกตัญญูบูชาต่อพระมหา-เถระในอดีตที่รักษาพระพุทธศาสนาไว้ ซึ่งจัดโดย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, องค์การพุทธโลก (พล), ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ และภาคีเครือข่ายกว่า ๒๐ องค์กร โดยจัดกิจกรรมฯ ในพื้นที่วัดและอนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง อันเกี่ยวเนื่องกับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นหลัก เน้นกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น, สวดธรรมจักร, นั่งสมาธิ, ถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์, ทอดผ้าป่าบำรุงวัดในท้องถิ่น, มอบทุนการศึกษาเยาวชนในท้องถิ่น, ร่วมกับชุมชนดูแลทำความสะอาดวัดและเสนาสนะในท้องถิ่น, ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ตามหลัก “บวร” และการรณรงค์รักษาศีล ๕ ของประชาชน พระธรรมยาตรา ๑,๑๓๕ รูป ที่เข้าร่วมโครงการฯ กำลังฝึกอบรมในหลักสูตรที่สนองตามแนวทางมติของมหาเถรสมาคม และร่วมทำกิจกรรมในแต่ละแห่ง โดยเคลื่อนที่ด้วยวิธีโดยสารรถบัส และเรือเป็นหลัก”

ทัังนี้ นายองอาจฯ ยังได้กล่าวชี้แจงต่อไปด้วยว่า “ดอกเบญจทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่น ที่ใช้ต้อนรับพระธรรมยาตราฯ ในลักษณะโปรยหรือวางบนพื้น เน้นหลากสี ตามอย่างในพระไตรปิฎก ที่ระบุว่า ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระสาวกไปโปรดที่เมืองเวสาลี ชาวเมืองราชคฤห์โปรยส่งด้วยดอกไม้ ๕ สี และชาวเมืองเวสาลี โปรยรับด้วยดอกไม้ ๑๐ สี เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเคารพในพระรัตนตรัย ในส่วนชื่อดอกเบญจทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่นนั้น ใช้เรียกให้เป็นมงคลหากนำไปบูชาพระฯ ด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้ว เชื่อว่าจะเป็นมงคลกับชีวิต ส่วนคำว่าทรัพย์ ที่ใช้เรียกในชื่อดอกไม้นั้น มุ่งหมายอวยพรให้สาธุชน เจริญรุ่งเรืองด้วยโลกียทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายนอกทางโลก และอริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายในทางธรรม ไม่มีการซื้อขายต้นเบญจทรัพย์ หรือต้นทรัพย์บานชื่น อีกทั้งกิจกรรมนี้เป็นบุญกุศล ไม่เกี่ยวกับการเมือง และไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด”

ก่อนเดินทางกลับ นายองอาจฯ ยังได้เป็นผู้แทนคณะศิษย์ฯ มอบหนังสือธรรมะ และหนังสือ ๔๘ ปี วัดพระธรรมกาย เป็นของขวัญธรรมทาน เพื่อสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ แก่ผู้กำกับฯ อีกด้วย.

Leave a Reply