‘แผ่นดินธรรม’ไม่ท้อ!แกนนำลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครเมืองคอน

วันที่ 13 มี.ค.2562 นายพลากร เทศนำ เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เขต 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วยนางอนงค์ อนุพงศ์ หมายเขต 26 พบปะประชาชนห่เสียงในเขตอำเภอทุ่งใหญ่ และช่วงบ่ายลงพื้นที่เขต 2 จังหวัดกระบี่ ช่วยผู้สมัครนายสนิท ชัยสน ลงพื้นที่อำเภอเหนือคลอง

เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม กล่าวด้วยว่า ต้องขอบพระคุณทีมงานทุกท่านที่มีความเข้มแข็งและเสียสละทุ่มเท งานสำคัญที่สุดในชีวิต ที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธ เพื่อสร้างความมั่นตงให้กับพระพุทธศาสนา แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใด เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด มิใช่เพื่อตัวเอง แต่เราทำเพื่ออนุชนลูกหลายไทยในวันหน้าเรายังยืนยันเสมอว่าสำหรับประเทศไทย “พระพุทธศาสนาอยู่ได้ ทุกสถาบันอยู่รอด”

สำหรับการลงพื้นที่นั้นเน้นพุทธพจน์ที่ว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย.. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ขอเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล..” เป็นหลัก คือเข้าถึง สร้างเข้าใจกับชาวบ้านเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามพรรคแผ่นดินธรรมได้คิวออกอากาศโฆษณาหาเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดในวันที่ 14 มี.ค.ดังนี้ เวลา 08.00-09.00 (ช่วงเวลา 08.51-09.00 น.) ช่อง AMARIN TV เวลา 11.00-12.00 (ช่วงเวลา 11.51-12.00 น.) ช่อง NBT (ช่อง 11) เวลา 13.30-14.30 (ช่วงเวลา 14.21-14.00 น.)
ช่อง True 4U

Leave a Reply