เจ้าคุณสวงเสกเดี่ยวสมเด็จปั๊มรุ่นแรก สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์สาธารณประโยชน์

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เนื่องด้วยคณะสานุศิษย์กลุ่มชมรมพระเครื่องทั่วไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จปั๊มรุ่นแรก เพื่อนำรายได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลในชุดนี้ เพื่อมาสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์และสาธารณประโยชน์ต่างๆ จึงได้รับอนุญาต ในการสร้างวัตถุมงคลนี้จากพระครูสังฆรักษ์สุเทพ สุเทโว เจ้าอาวาสวัดกลางคลองข่อย จังหวัดราชบุรี

ในการจัดสร้างสมเด็จปั๊มรุ่นแรกนี้ พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (เจ้าคุณสวง ยุตฺตธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร กทม. ได้เมตตาอธิษฐานจิตเสกเดี่ยว ที่ตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตาราม แต่เดิมเคยเป็นเรือนกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช!!

ในการจัดสร้างสมเด็จปั๊มรุ่นแรกครั้งนี้ จำนวนการจัดสร้างทั้งหมดมีดังนี้ 1.สมเด็จปั๊มเนื้อทองคำ ตามจำนวนจองไม่เกิน 9 องค์ 2. สมเด็จปั๊มเนื้อเงิน จำนวนการจัดสร้าง 199 องค์ 3. สมเด็จปั๊มเนื้อสัตตะโลหะ จำนวนการจัดสร้าง 499 องค์ 4. สมเด็จปั๊มเนื้อทองระฆัง ใช่ จำนวนการจัดสร้าง 699 องค์ 5. สมเด็จปั๊มเนื้อทองแดงจำนวนการจัดสร้าง 999 องค์ ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนเช่าวัตถุมงคล สมเด็จปั๊มรุ่นแรก ติดต่อ โดยตรงได้ที่ วัดกลางคลองข่อย จังหวัดราชบุรี และวัดระฆังโฆสิตาราม กทม. หรือที่โทร.087 5526655/0886640222

Leave a Reply