พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาลร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมไทย

วันที่ 7 ก.ย.2562 พระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้รวบรวมปัจจัยจากแต่ละวัดไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล จำนวนทั้งหมด 216,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในขณะนี้ โดยมอบพระครูศรีพิพัฒนวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล เป็นผู้แทน เข้าถวายปัจจัยดังกล่าวสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

Cr.เพจสำนักสื่อสารองค์กร พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

Leave a Reply