จังหวัดและคณะสงฆ์ปทุมธานีร่วมภาคีเครือข่ายฯลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมอุบลฯ

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. จังหวัดปทุมธานี และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลของจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) พระเดชพระคุณพระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค 8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต (พระอารวมหลวง) ส่วนฝ่ายฆราวาสนำโดยนางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ นางสาวบุญจันทร์ บ่อไทย กรรมการมูลนิธิธรรมกาย และนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการมอบทาน มอมธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

การลงพื้นที่ของคณะฯ เริ่มต้นในเวลา 09.30 น. ด้วยการมอบถวายถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค และของใช้จำเป็น โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี รับถวาย และนายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคฯ วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากนั้น ในเวลา 13.30 น. มอบถวายปัจจัยกองบุญช่วยเหลือวัด และพระสงฆ์ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 (จ.อุบลราชธานี, จ.ยโสธร, จ.นครพนม, จ.มุกดาหาร และ จ.อำนาจเจริญ) จำนวนเงิน 546,500 บาท ซึ่งกองบุญส่งแรงใจนี้เกิดขึ้นจากคณะสงฆ์ และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลจังหวัดปทุมธานี โดยได้มอบถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าคณะภาค 10 ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

จากนั้น เป็นการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ชุมชนกุดชุม และชุมชนหนองกินเพล ซึ่งก่อนกามอบทานด้วยถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม คณะสงฆ์ต่างได้ร่วมกัน “มอบธรรม” เป็นกำลังใจ พร้อมเชิญชวนประชาชนเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน และเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต

สำหรับ ถุงยังชีพที่บรรทุกด้วยรถบรรทุกต่อพ่วงจำนวน 3 คัน มีน้ำหนักรวมกว่า 30 ตันนี้ ภายในบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และของใช้จำเป็น ซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการมอบทาน มอบธรรม” โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี รวบรวมกับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และจากพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ตลาดนัดคลองถมคลองหลวงเมืองใหม่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยถุงยังชีพอีกส่วนหนึ่งนั้น ทางมูลนิธิธรรมกาย องค์กรภาคีเครือข่ายฯ จะได้รับหน้าที่ในการส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเร่งด่วนต่อไป

คณะกรรมการดำเนินงานฯ จึงขอกราบอนุโมทนาบุญ กับองค์กรภาคีเครือข่ายฯ และผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน “โครงการมอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในครั้งนี้ทุกท่าน แม้ธารน้ำจะสร้างความเดือนร้อนอย่างมากมาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นร่วมบรรเทาคือธารน้ำใจที่ชาวไทยมีให้แก่กันและกันเสมอตลอดไป.

Leave a Reply