วัดไทยออสเตรเลีย : เปิดบริจาคเพื่อซ่อมวัดเสียหายจากไฟป่า

          จากสถานการณ์ ไฟป่าประเทศออสเตรเลีย ที่มีการรายงานข่าวว่ามีสถานการณ์ที่เลวร้ายหนัก เป็นวิกฤตการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในรอบทศวรรษ ขณะนี้ ไฟป่ายังคงลุกลามพื้นที่ป่า ทำลายชีวิตผู้คน และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรัฐนิวเซาท์เวลส์ บ้านเรือนถูกทำลายกว่า ๑,๓๐๐ หลัง แม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ไฟป่ายังคงไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้รับแจ้งว่ามีวัดไทยที่ได้รับความเสียหาย จำนวน ๒ วัด ประกอบด้วย . วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน (ธรรมยุต) รัฐนิวเซาท์เวลส์ และ วัดพุทธธรรม (มหานิกาย) รัฐนิวเซาท์เวลส์ และสำนักปฏิบัติธรรม เวชชศาลา ของพระสงฆ์ชาวออสเตรเลีย

        สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประสานติดต่อกับวัดที่ได้รับความเสียหาย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ และแจ้งข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือ ได้ที่

    ?หมายเลขบัญชีธนาคารของวัดป่าสุญญาตามราม
ชื่อบัญชีธนาคาร Sunnataram Forest Monastery, Australia ANZ Bank, BSB: 012 547, Acc No: 2370-37944

*************

 

ขอบคุณภาพ /ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply