“พระธรรมวชิรโมลี” ข้ามห้วยครองเจ้าอาวาส วัดยานนาวา

วันที่ 21 มิ.ย.64 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชส กลมหาสังฆปรินายก ทรงทราบพระราชดำริความว่า พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้ง “พระธรรมวชิรโมลี” (ทองสูรย์ สุริยโชโต)อายุ 72 พรรษา 52 ป.ธ.8 พธ.บ. M.A.Ph.D. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตกรุงดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวงชั้นตรี

สำหรับ พระธรรมวชิรโมลี เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2591 ณ บ้านป่าข่า หมู่ 5 ต.นาคำใหญ่ อ.เชื่องใน จ.อุบลราชธานี  ถิ่นกำเนิดอำเภอและจังหวัด เดียวกันกับเจ้าอาวาสวัดยานนาวารูปเก่าคือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ทั้งนี้ “พระธรรมวชิรโมลี” สังกัดเดิมอยู่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร จบระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย  ปัจจุบันปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

 

ภาพ..โพสต์นิวส์

 

Leave a Reply