มติมส.งดจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 23 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประกาศมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ พิเศษ15/2564 เรื่อง ขอความเห็นชอบงดการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ความว่า

Leave a Reply