พช.สิงห์บุรี จัด Kick Off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 69 พรรษา ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงของนางเสมอ  กลัดทอง หมู่ที่ 5 บ้านหางน้ำโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ในการนี้ นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จิตอาสาพระราชทาน 904 และทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

        โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยปลา การปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การหว่านข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง การห่มดิน และปลูกพืชอื่นๆ ซึ่งในแปลงดังกล่าว ได้มีการปลูก มะม่วงแก้วขมิ้น ขนุนทองสุขใจ มะพร้าวน้ำหอม ชมพู่ทับทิมจันทร์ มะยงชิด ไผ่ ขิง ข่า กระชาย ฟ้าทะลายโจร หญ้าแฝก พยุง สัก และยางนา อีกด้วย

Leave a Reply