สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดมท. เชิญชวนทอดผ้าป่าสมทบ “ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”

     วันที่ 7 ต.ค.64  วานนี้ ที่ทำเนียบองคมนตรี สำนักงานองคมนตรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบผ้าไตรพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในส่วนภูมิภาค โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธาน

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เปิดเผยว่า ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์สนับสนุน และขอความร่วมมือจากวัดต่างๆทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานจัดตั้งโครงการฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง อันเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย

     นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2564 ส่วนกลาง ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีทอดผ้าป่าฯ สำหรับในส่วนภูมิภาค ใน ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดที่เจ้าคณะใหญ่แต่ละหนกำหนด จำนวน 4 วัด โดยองคมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีทอดผ้าป่าฯ และวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด จำนวน 74 วัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีทอดผ้าป่าฯ   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สามารถบริจาคด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาพระบรมมหาราชวัง หมายเลขบัญชี 061-2-06592-5 โดยสามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2220-7403 หรือทาง Facebook Fanpage โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย E-mail. [email protected] โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-7400 ต่อ 4121, 4217, 4345 และ 4358

Leave a Reply