“องค์ทะไล ลามะ” แถลงสงครามล้าสมัยแล้ว! วอนยุติขัดแย้ง “รัสเซีย-ยูเครน” ผ่านการเจรจา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เฟซบุ๊ก Narong Sangkhawichit พระนักศึกษาไทยที่ประเทศอินเดีย ได้โพสต์ข้อความว่า เช้าวันนี้องค์ทะไลลามะแถลงต่อเหตุการณ์รัสเซีย-ยูเคน ฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความขัดแย้งในยูเครน โลกของเราพึ่งพาอาศัยกันมากจนความขัดแย้งรุนแรงระหว่างสองประเทศส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับส่วนที่เหลือของโลก สงครามล้าสมัยแล้ว การไม่ใช้ความรุนแรงเป็นวิธีเดียว เราต้องพัฒนาความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติโดยถือว่ามนุษย์คนอื่นเป็นพี่น้องกัน นี่คือวิธีที่เราจะสร้างโลกที่สงบสุขมากขึ้น

ปัญหาและความขัดแย้งแก้ไขได้ดีที่สุดผ่านการสนทนา สันติสุขที่แท้จริงเกิดจากการเข้าใจซึ่งกันและกันและการเคารพในสวัสดิภาพของกันและกัน เราต้องไม่สิ้นหวัง ศตวรรษที่ 20 เป็นศตวรรษแห่งสงครามและการนองเลือด ศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นศตวรรษแห่งการเจรจา ฉันอธิษฐานขอให้ความสงบสุขกลับคืนมาอย่างรวดเร็วในยูเครน

องค์ดาไลลามะ
28 กุมภาพันธ์ 2565

I have been deeply saddened by the conflict in Ukraine.
Our world has become so interdependent that violent conflict between two countries inevitably impacts the rest of the world. War is out-dated – non-violence is the only way. We need to develop a sense of the oneness of humanity by considering other human beings as brothers and sisters. This is how we will build a more peaceful world.
Problems and disagreements are best resolved through dialogue. Genuine peace comes about through mutual understanding and respect for each other’s wellbeing.
We must not lose hope. The 20th century was a century of war and bloodshed. The 21st century must be a century of dialogue.
I pray that peace is swiftly restored ​in Ukraine.
The Dalai Lama
February 28, 2022
Dalai lama Facebook

Leave a Reply