ธรรมะวันสงกรานต์จาก “พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร”

   วันที่ 15 เมษายน 2565  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้  พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร  ได้ส่งธรรมะอำนวยพรให้พุทธศาสนิกชนซึ่งเขียนเป็นอักษรไทใหญ่แปลโดย  พระมหาทองสุข สุขธมฺโม  วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว      ความว่า

   ปีธรรม 2565 พรรษา วันเพ็ญเดือน ๖ เมือง ปีใหม่สงกรานต์ ที่ถ้ำ หลวงเมืองแก๊ด  ข้อธรรมะเมตตาพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร มีข้อบัญชาธรรมะเมตตาถึงพุทธศาสนิกชน และบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ได้รับทราบโดยทั่วกัน เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม มีความสุขกายสบายใจ ฉันได้ปกติดี ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเป็นอันดีขึ้นมาเรื่อย ๆ อยู่ด้วยสติธรรม มหาสติปัฏฐาน ๔ อยู่ด้วยธาตุสภาวะธรรมสภาวะ ถ้ำ ป่า ไม้ ห้วย ดอย เป็นที่ร่มรื่นสัปปายะใจเป็นอย่างยิ่งทุกเช้าค่ำ

    อยู่ด้วยตัวสัตว์ป่า กาดำ นก หนู ไหน่ ไก่ป่า นกยูง กวาง งู สัตว์ทั้งหลายมาอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก    มารับเอาธาตุเมตตา สงบร่มเย็นใจ อัศจรรย์ยิ่งได้ฝันเห็นผีเขามาถวายข้าวน้ำหลายครั้ง และเมื่อวันเพ็ญเดือน 5 นั้น ตอนค่ำมีงูปล้องทอง มาหาที่หน้าถ้ำ และน่าอัศจรรย์ผมหรือเกศาของเราพระบาพ่อบุญชุ่มได้สานกันไว้ด้วยธรรมชาติสภาวะมันเอง เหมือนผีเขามาสานให้มีความแข็งแกร่งเหมือนหิน ดึงไม่ออกง่ายๆ เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยเป็นสักครั้ง ทั้งยังมีใจอยากเขียนธรรมะวาดรูปภาพพระพุทธรูป มีใจปิติยินดีด้วยธาตุสภาวะธรรมปฏิบัติด้วยวิปัสสนาธรรม เห็นถึงขณิกนิพพาน ไม่อยากมาเกิดมาตายอีกแล้ว ขอให้เป็นภพชาติสุดท้าย สร้างบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว ขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า นำเอาเวไนยสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นในสังสารวัฏตราบถึงพระนิพพานที่สงบร่มเย็นนั้นแล

        นี้ก็จะครบ 3  ปีแล้วหนอ วันปีใหม่สงกรานต์นี้ ขออำนวยอวยพรเมตตาให้พรดีเป็นมงคลให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีความสุขกายสุขใจ  พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากโรคระบาด และให้ สมปรารถนาในทางโลกและทางธรรมตราบถึงพระนิพพานอันสุขเกษมสำราญ  ขอให้เหมือนดังคำปรารถนานี้ด้วยเทอญ

 

Leave a Reply