รู้ยังวันนี้ “วันทะเลโลก” วธ. ร่วมกับ กองทัพเรือ เปิดมิติใหม่ปลูกจิตสำนึก-อนุรักษ์ท้องทะเล รวมพลัง “รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม” เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ร่วมกับกองทัพเรือ จัดกิจกรรมรวมพลัง “รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมอบหมายให้นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับนาวาเอกวิษณุ  จันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ผู้บริหาร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โรงเรียนสัตหีบ และชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ (หอศิลป์ถิ่นนาวี)  เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังกัลปังหาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย  และทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลไทย โดยเฉพาะแนวปะการังในประเทศไทยซึ่งกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต ดังนั้น การอนุรักษ์และการสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศ จึงมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า วธ. โดย สศร. ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยทั้ง 9 สาขา ให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านศิลปะมาใช้ส่งเสริม พัฒนาและต่อยอด เพื่อสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมในหลากหลายมิติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โรงเรียนสัตหีบ และชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ (หอศิลป์ถิ่นนาวี) จัดกิจกรรมจิตอาสาการ อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ภายใต้โครงการรวมพลัง “รักษ์ศิลปะ รักษ์วัฒนธรรม รักษ์ทะเล รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อสนองพระดำริ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในฐานะที่ทรงได้รับรางวัล ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) ประจำปี 2561 และในโอกาส “วันทะเลโลก” วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ส่งเสริมเยาวชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทะเลให้สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันมีศิลปะเป็นสะพานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคนกับธรรมชาติ ให้บรรลุตามเป้าหมาย และยังเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของปวงชนชาวไทยมาสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้ท้องทะเลไทยมีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลและมรดกอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป”

ด้านนายโกวิท ผกามาศ ผอ.สศร. กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่  1.การปลูกปะการัง เพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล  2.การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “มหัศจรรย์สีสันใต้ทะเล “และพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีทั้ง 3 ประเภทได้แก่อายุ 5-8 ปี ประเภทอายุ 9-12 ปี และประเภทอายุ 13-15 ปี จำนวน 18 คน 3.การสร้างสรรค์งานศิลปะบนถุงผ้า เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอสัตหีบชลบุรี จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 4.การจัดแสดงผลงานศิลปะของเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมประกวดและผลงานศิลปะจากโครงการสื่อสีน้ำโลก และผลงานของหอศิลป์ถิ่นนาวี ได้แก่ ผลงานเพลินศิลป์ ถิ่นนาวี ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะควบคู่การปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอีกด้วย

ขณะที่นาวาเอกวิษณุ จันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวว่า นับเป็นเวลา 8 ปีแล้วที่ทางกองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมดำน้ำปลูกปะการัง เก็บขยะใต้ทะเล และตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณอ่าวนาวิกโยธิน ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร โดยใช้แท่นปูนวางเป็นฐานและนำปะการังไปวางเป็นกลุ่ม ๆ เมื่อปะการังเจริญเติบโตใหญ่ขึ้น ก็จะเชื่อมประสานกันและค้ำยันลงไปในดินได้ ล่าสุดได้ส่งนักประดาน้ำลงไปตรวจวัดจำนวนปะการัง พบว่า มีปริมาณปะการังในอ่าวเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตารางเมตร ซึ่งประโยชน์ของการเพิ่มจำนวนปะการัง จะช่วยให้ท้องทะเลอ่าวไทยมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อมีปะการังมากขึ้น สัตว์ทะเลต่าง ๆ ก็จะมาอาศัย หลบคลื่นลมพายุ และเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำอีกด้วย นอกจากนี้ ยังนำเยาวชนและชุมชนมาทำปะการังและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในแต่ละปี โดยหน่วยนาวิกโยธินจะดำน้ำลงไปปลูกปะการังให้แก่ผู้สนใจในกิจกรรมการณรงค์อนุรักษ์ทะเลไทยด้วยการปลูกปะการัง

Leave a Reply