กมธ.ศาสนาฯ สภาฯลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการธรรมยาตราปีที่ 11 ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง นนทบุรี

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมวัดโบสถ์บน บางคูเวียง พร้อมถวายการต้อนรับคณะสงฆ์จำนวน 1,139 รูป ที่เดินธรรมยาตราจากวัดตะเคียน จาริกไปบนถนนทางหลวงชนบท นนทบุรี หมายเลข 4032 มุ่งสู่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานลำดับที่ 4 “สถานที่เกิดด้วยกายธรรม” ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

ดร.เพชรวรรต กล่าวว่า มีความยินดี และดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ ซึ่งกิจกรรมเช่นนี้เรียกว่าพุทธประเพณี ได้เห็นการฝึกฝนของพระธรรมยาตรา ในฐานะตัวแทนกรรมาธิการฯ จะนำเรื่องนี้ไปเป็นต้นแบบในการบวช และในเรื่องหลักสูตรของการเดินธุดงค์ด้วย

นายรองรักษ์ บุญศิริ คณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ทางคณะมีความปลื้มในศรัทธาของชาวพุทธ และอยากสนับสนุนให้โครงการนี้ หรือโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันนี้เป็นวัฒนธรรม ประเพณี ให้สืบทอดต่อไป

ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตรา ฯ ปีที่ 11 กล่าวว่า กิจกรรมธรรมยาตราเป็นพุทธประเพณีที่จัดขึ้น เพื่อเป็นบทฝึกกิจวัตรทำสมาธิในอิริยาบถเดิน บทฝึกความอดทน บำเพ็ญตบะของพระธรรมทายาท และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเชิญชวนสาธุชนทั่วโลกร่วมต้อนรับพระด้วยการกล่าวสาธุ และโปรยดอกไม้ต้อนรับพระเหมือนครั้งสมัยพุทธกาล เป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย ตามหลักคารวะ 7 และปิยวาจา ส่วนดอกไม้ที่ใช้โปรยต้อนรับพระธรรมยาตราเป็นกลีบดอก “ดอกเบญจมาศ” ซึ่งเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ดอกเบญจทรัพย์” หมายถึง ทรัพย์ 5 ประการ คือ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ แต่การที่เราจะมีทรัพย์ทั้ง 5 ประการนี้ได้นั้น ก็ต้องประพฤติธรรม โดยรักษาศีล 5 และประพฤติธรรม 5 อย่าง เรียกว่า เบญจธรรม คือ เมตตา สัมมาอาชีวะ ความสำรวมในกาม สัจจะ สติสัมปชัญญะ ส่วน “ดอกบานชื่น” เราก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ดอกทรัพย์บานชื่น” โดยมีความหมายว่า การที่ชีวิตคนเราจะมีความชื่นอกชื่นใจ มีความเบ่งบาน มีความสุข และประสบความสำเร็จแบบนิรันดร์ได้นั้น ก็ต้องมีทั้งทรัพย์ภายนอกและภายใน ซึ่งทรัพย์ภายในนั้นก็คือ “อริยทรัพย์” และการเข้าถึงธรรม หมดกิเลสนั่นเอง

ทั้งนี้โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 11 จัดโดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, องค์การพุทธโลก (พล), วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายชาวพุทธกว่า 20 องค์กร ระหว่างวันที่ 2 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมต้อนรับพระธรรมยาตราปี ได้ในวันที่ 18, 22 และ 29 ม.ค. 66 พิธีตักบาตร วันที่ 22 และ 29 ม.ค. 66 พิธีจุดประทีป วันที่ 21, 28 และ 31 ม.ค. 66 พิธีถวายสังฆทาน ในวันที่ 21 และ 28 ม.ค. 66 และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ในวันที่ 19, 20, 21, 23, 24, 26 และ 27 ม.ค. 2566 หรือร่วมกิจกรรมออนไลน์ได้ที่ www.gbnus.com หรือ www.zoom072.com Meeting id : 89283989294 Passcode : 072 หรือ ห้อง ZOOM ที่ท่านคุ้นเคย และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ธรรมยาตรา.com หรือสอบถามที่ Call Center 02-831-1234

Leave a Reply