แม่ทัพภาค4นำตักบาตรพระหมื่นรูปกลางนครหาดใหญ่ช่วยพระ 323 วัด 4 จว.ภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ใจกลางนครหาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 (สาย3) จ.สงขลา พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป นานาชาติ ปีที่19 ถวายเป็นพุทธบูชา ทำบุญเพื่อพ่อและแม่ ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงทหาร ตำรวจ ครู เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ มีพระสงฆ์นานาชาติจากประเทศต่างๆร่วมรับบาตร อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมา เวียดนาม จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และไทย


โครงการตักบาตรพระ 10,000 รูป นานาชาติ ปีที่ 19 จัดโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนานาชาติ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กัลยาณมิตรภาคใต้ และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก

Leave a Reply