ปลัดมหาดไทย  รับมอบ พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ และถนนเลียบคลองมหาโยธาเมืองปทุมธานี จากภาคส่วนเอกชน ชื่นชมเอกชนร่วมทำดีเพื่อสังคม

นที่ 25 มีนาคม 2566  ที่บริเวณริมทะเลสาบ โครงการเลค ฟอเรสต์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ และถนนเลียบคลองมหาโยธา โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี Mr.Ozawa Haruka ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย น.ส.ประภัสสร ศรีสมุทร คู่สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวผ่องพรรณ นาเอก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี นายคำรณ งามประเสริฐ นายกอบต.บางหลวง นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บจก.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค Mr. Keiichiro Yazawa Group Manager, Asia and Oceania Business Department, Sumitomo Forestry ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ร่วมชมการแสดงและทำพิธีเปิดในรูปแบบพิธีเฉลิมฉลองตามธรรมเนียมญี่ปุ่นด้วยการเปิดลูกบอล ที่เรียกว่า “คุสุทามะวาริ” พร้อมร่วมปลูกต้นทองหลางลาย ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้เป็นพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ทะเลสาบ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ และถนนเลียบคลองมหาโยธา เป็นการมอบสิ่งดี ๆ จากภาคีเครือข่ายภาคเอกชนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี ที่ทาง Sumitomo Forestry ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกับพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ประเทศไทย จับมือเป็น Partner โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์หรือสิ่งที่ดีที่จะมีให้กับพี่น้องประชาชนได้มีถนนหนทางใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก มีความร่มรื่นความเขียวขจี สะอาด สวยงาม ซึ่งเป็นต้นแบบของการจับมือภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่ทางจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง สามารถนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง และทั้งจังหวัดปทุมธานี

“กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : UN SDGs) ของสหประชาชาติทั้ง 17 ข้อ มาขยายผลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในข้อที่ 17 คือความเป็นพันธมิตร เช่นที่พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ Sumitomo Forestry เป็นพันธมิตรที่มีคุณภาพและเป็นธุรกิจเพื่อสังคม อันสะท้อนให้เห็นว่า ภาคราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีภาคีเครือข่าย ต้องมีพันธมิตรที่มีจิตเสียสละ หรือมีจิตอาสา ดังพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางเรื่องจิตอาสาหรือการทำความดีเพื่อสังคม ไว้ให้พวกเราได้น้อมนำมาปฏิบัติ ซึ่งหากพวกเราทุกคนได้ร่วมกันทำจิตอาสาด้วยใจที่เสียสละอย่างจริงใจและจริงจังอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ และถนนเลียบคลองมหาโยธานี้ ที่ยังผลให้เกิดการผนึกกำลังเสริมสร้างการลดภาวะโลกร้อน ตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะถนนที่ดีจะทำให้สมรรถนะรถยนต์เป็นไปอย่างสมบูรณ์ และถนนมีต้นไม้ร่มเงาร่มรื่นตลอด 2 ข้างทาง ก็ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ขณะเดียวกันก็ช่วยทำให้สุขภาพจิตของคนที่ผ่านไปผ่านมาดีเพิ่มขึ้น” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีก สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าชุมชนของพวกเราจะอยู่ได้ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราสามารถช่วยกันทำได้ตั้งแต่ในบ้านของพวกเราทุกคน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการลดภาวะโลกร้อน คือ “การคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป” โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จะช่วยแนะนำและสนับสนุนในการให้ท่านสมาชิกของโครงการ Lake Forest ได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อนำขยะเปียกทั้งหมดโดยเฉพาะขยะจากเศษอาหาร (Food Waste) ไปทำปุ๋ยหมักในระบบปิด และสำหรับชุมชนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถทำได้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ก็จะมีระบบทำถังขยะเปียกรวม ด้วยการรวบรวมขยะเปียกที่คัดแยกไว้ต่างหากนำไปทำปุ๋ยหมัก จึงขอให้จังหวัดปทุมธานี ได้ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี ได้มีถังขยะเปียกรวมในสถานที่สาธารณะ เพื่อจะเพิ่มสิ่งที่ดีให้กับครัวเรือนต่าง ๆ ให้กับพี่น้องประชาชน และมวลมนุษยชาติของเรา เพื่อจะได้พ้นจากภาวะโลกร้อน และช่วยรักษาโลกใบเดียวนี้ของเราให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่โครงการ Lake Forest ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ด้วยการทำให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนได้ใช้พื้นที่ว่างในการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในครอบครัวที่ทำเองด้วย สร้างความอบอุ่น ความรักสามัคคี และลดรายจ่าย  เพื่อเป็นต้นแบบให้ลูกหลานในครอบครัวได้เห็น  และประโยชน์ที่มากไปกว่านั้น เราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า “การบริโภคพืชผักที่เป็นอาหารปลอดภัย” และในอนาคต พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ก็สามารถน้อมนำพระราชดำริฯ ดังกล่าว ไปพัฒนาพื้นที่ในลักษณะสวนหย่อมที่กินได้ รั้วที่กินได้ ก็จะเป็นประโยชน์กับการเป็นต้นแบบให้กับคนในสังคมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

“ในนามของภาคราชการ อันประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานี ขอขอบคุณ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ Sumitomo Forestry ที่ได้ส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานี และขอให้ได้ร่วมกันกับภาคราชการ ทั้งทางจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่ดีเช่นนี้ เพื่อ Change for Good ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติของเรา และโลกใบเดียวนี้ของเราอย่างยั่งยืนสืบไป”นายสุทธิพงษ์กล่าว

ด้าน นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บจก.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค กล่าวว่า ถนนราชพฤกษ์  เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมการเดินทาง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นทำเลแห่งการอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยม ซึ่งพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบนทำเลราชพฤกษ์ตัดใหม่ หลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการ “เลค ฟอเรสต์” ที่เป็นการร่วมทุนกับซูมิโตโม ฟอเรสทรี ผู้นำในธุรกิจด้านป่าไม้และก่อสร้างบ้านจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการลงทุนในโครงการแนวราบโครงการแรกในประเทศไทยของซูมิโตโม ฟอเรสทรี ที่มาร่วมกันพัฒนาโครงการให้มีความโดดเด่นทั้งรูปแบบโครงการและสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

“พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ Sumitomo Forestry คำนึงถึงการตอบแทนคืนให้กับสังคม จึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ คือ “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ และถนนเลียบคลองมหาโยธา” เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นประโยชน์ให้กับผู้อยู่อาศัยและประชาชนผู้ใช้ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจร โดยได้ทำการปรับปรุงด้านต่าง ๆ คือ 1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่บนพื้นที่ไหล่ทาง เป็นระยะทางประมาณ 50 เมตร สร้างทัศนียภาพที่ดีสำหรับผู้ที่เดินทางผ่านไปมา 2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณทางเข้าสู่ถนนเลียบคลองมหาโยธา ด้วยการจัดสวนหย่อมบนพื้นที่ไหล่ทาง เพื่อเพิ่มความสวยงาม และ 3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บริเวณต้นถนนเลียบคลองมหาโยธา ด้วยการปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย พร้อมจัดสวนหย่อม และพื้นที่สีเขียว”นายวงศกรณ์กล่าว

ขณะที่ Mr. Keiichiro Yazawa ผู้บริหารซูมิโตโม ฟอเรสทรี กล่าวว่า บริษัทซูมิโตโมได้ก่อตั้งมายาวนาน โดยได้ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภททั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ และถนนเลียบคลองมหาโยธา เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมและมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมกับชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อไป

Leave a Reply